Limburgse sociale huisvestingsmaatschappij Atelier W20: slecht begin!

Vanaf zondag 1 januari 2023 fuseren de Limburgse sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren tot één grote woonmaatschappij.
Atelier W20 is de werktitel.
Dat is een gevolg van de beslissing van de Vlaamse regering om te snoeien in het aantal instellingen, die zich bezighouden met sociale woningen.

Maar uit berichtgeving in Het Belang van Limburg blijkt dat er tot nu toe al meer dan twee miljoen euro is uitgegeven aan studiebureaus om de gang van zaken rond deze fusie in goede banen te leiden” (1), zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Wat mij betreft onverantwoord.
Geld moet naar betaalbare woningen gaan, niet naar structuren.”

Er zijn twee private studiebureaus aangeduid, die moeten instaan voor de gehele reorganisatie.
Zij hebben als opdracht om het juridisch-financiële luik uit te werken, het patrimonium samen te voegen, de organisatiestructuur uit te tekenen en de Informatie- en Communicatietechnologie (ICT)-structuur uit te rollen. Er moeten ook nog een nieuwe naam, een nieuw logo, een nieuwe huisstijl en een nieuwe slogan ontworpen worden.

Een slecht begin”, aldus Ludwig Vandenhove.
“Waarom moet er weer zoveel geld naar private studiebureaus gaan?
Waarom wordt er niet meer gebruik gemaakt van de knowhow van die personen, die jaren bij de diverse afzonderlijke organisaties gewerkt hebben?
Waarom wordt er zoveel geld uitgegeven aan een logo en een nieuwe huisstijl? Het gaat toch niet om een commercieel initiatief. En zo zijn er nog heel wat vragen.

Ik ben pro één grote woonmaatschappij in Limburg. Maar de uitdaging moet wel zijn om dichter bij de burger te werken, zeker voor wat de meest kwetsbaren betreft, kortom, de dienstverlening moet beter. Bovendien moet ervoor gezorgd worden dat er meer, sneller, beter en klimaatvriendelijker sociale woningen komen in Limburg om de grote achterstand weg te werken.

Er is maar één oplossing voor de lange wachtlijsten van de sociale bouwmaatschappijen: veel meer en veel sneller betaalbare woningen bouwen. Geen enkele andere maatregel zal daaraan verhelpen, ook geen fusies of samenwerkingen tussen instellingen.

Ik blijf bij mijn uitgangsstelling: wil Vlaanderen hier weer niet te snel gaan?
Wijzigingen en structuren aanpassen, zijn goed, maar als er teveel personen bij betrokken zijn, is het vaak beter om wat meer tijd te nemen.
Mensen blijven mensen en moeten de kans krijgen om zich aan te passen.
Daar kan het duurste studiebureau niets aan veranderen
.”