Lijst Burgemeester (sp.a - Groen!) wil ook voor 2009 een verwarmingspremie!

Lijst Burgemeester (sp.a - Groen!) wil ook voor 2009 een verwarmingspremie, net zoals in 2006 en in 2008 (en de millenniumcheque in 2000), voor de gezinnen, die recht hebben op een verhoogde ziekteverzekeringstegemoetkoming.

Meer dan ooit, gezien de slechte economische situatie, komen een toenemend aantal gezinnen en personen in de financiële problemen.
Alle beleidsniveaus, ook gemeenten en steden, moeten aan dit toenemende armoedeprobleem aandacht schenken.

 

 

 

 

 

 

 

In 2006 en 2008 bedroeg de cheque 75,00 EUR per gezin.
Gezien de stijgende levensduurte stelt Lijst Burgemeester (sp.a - Groen!) 80,00 EUR voor.

 

 

 

Ludwig Vandenhove kreeg heel wat felicitaties, onder andere van het Algemeen Christelijk Werkersverbond (ACW), toen hij als enige Limburgse burgemeester in 'Het Belang van Limburg' zei dat de toelage, die de Limburgse gemeenten en steden ontvangen als gevolg van de transactie Interkabel/Telenet, bij voorkeur zou moeten aangewend worden voor diegenen die het minder goed hebben. Dat geld kan nu onder andere voor die verwarmingspremie gebruikt worden.

 

 

 

“Ik hoop dat alle andere politieke partijen in Sint-Truiden het niet bij woorden houden en ons voorstel steunen.”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove.

 

 

Zie ook de tekst 'Armoede: Ludwig Vandenhove bekent kleur!' op deze website.