Leerlingen, leerkrachten én ouders sensibiliseren rond alcohol- en drugsgebruik!

Burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove nodigde op dinsdag 21 april 2009 Nadine Libens, directeur van het Koninklijk Atheneum (KA) Sint-Truiden, Marieke Dewolfs, ouder en lid van de Schoolraad van het KA, Marcel Vanhex, directeur centra voor alcohol- en andere drugsproblemen vzw (CAD) Limburg en Philip Pirard, hoofdcommissaris-korpschef van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken uit voor een gesprek over het alcohol- en drugsgebruik bij jongeren.

Hieronder vindt u het integrale verslag van dit gesprek van de hand van Funda Oru van het studiecentrum Willy Claes.


Het videofragment van dit gesprek is terug te vinden via de volgende links: http://www.youtube.com/watch?v=ZPw7YzPkdfU of http://www.youtube.com/user/hooier86.

Het alcohol- en drugsgebruik neemt in onze samenleving regelmatig gevaarlijke proporties aan. Ook bij jongeren moeten we voortdurend sensibiliseren rond de gevolgen van overmatig alcohol- en drugsgebruik.

Maar ondanks de berichtgeving, blijft de problematiek beperkt in de meeste Limburgse gemeenten. “Zo wordt er o.a. in Sint-Truiden streng opgevolgd en werken de scholen nauw samen met de politie en andere instanties om het probleem aan te pakken.”, legt hoofdcommissaris Philip Pirard van Sint-Truiden uit.

“Als ouder ben je blij om dit te horen, want soms sta je ook als ouder machteloos en merk je het pas te laat dat er iets aan de hand is.”, zegt Marieke als bezorgde ouder.

Voor een school is het belangrijk dat de directie over de problematiek durft te spreken. “Sommige scholen voeren een struisvogelpolitiek, terwijl enkel via sensibilisatie jongeren bewust gemaakt kunnen worden over de gevolgen van overmatig drugs- en alcoholgebruik. Denken we maar aan de verkeerslachtoffers elk weekend.”, zegt directeur Nadine Libens van het Koninklijk Atheneum.

Ook een goede samenwerking tussen de verschillende instanties is noodzakelijk. Ludwig Vandenhove: “Een samenwerking tussen de verschillende niveaus is essentieel om tot een allesomvattende aanpak te komen. Daarnaast bestaat er ook geen gestroomlijnd beleid tussen de scholen onderling.  Terwijl het probleem zich niet alleen op één school voordoet, maar op verschillende scholen.”

Het CAD wees op het belang van leerkrachten in dit proces. “Leerkrachten hebben de taak om op te treden als zij zien dat het alcoholgebruik van leerlingen uit de hand dreigt te lopen, ook al doet het probleem zich enkel in het weekend voor. Als CAD informeren we hen bij wie ze terecht kunnen voor hulpverlening.”, zegt Marcel Vanhex, CAD Limburg.

Er is ook een groot verschil tussen de secundaire scholen en het hoger onderwijs. “Een groot deel van de secundaire scholen is er op de één of andere manier mee bezig. In het hoger onderwijs heb je minder vat op het probleem, maar dit mag geen excuus zijn om er niets aan te doen.”

Tot slot benadrukt Ludwig Vandenhove het belang van communicatie: “De samenleving is toleranter tegenover alcoholgebruik dan drugsmisbruik. Over het laatste krijgen we onmiddellijk klachten, terwijl alcoholmisbruik bij jongeren minstens even gevaarlijk kan zijn. We moeten scholen aanzetten om te blijven communiceren met leerlingen, leerkrachten, politie, ouders, sportverenigingen, buurt ... .”

Zie ook de website van sp.a Limburg www.s-p-a.be/provinciaal.