Laat de verzekeringssector meebetalen voor branddetectoren

Dit zegt burgemeester-senator Ludwig Vandenhove in een interview met het Belang van Limburg op 29 mei 2006.
Hieronder vindt u het integrale artikel.

De hervorming en herstructurering van de civiele bescherming en de brandweerkorpsen dreigt stil te vallen. Ludwig Vandenhove wil daarom dat de financiering van deze hervorming op tafel komt bij de vorming van de nieuwe federale regering volgend jaar. Hij wil ook dat de verzekeringssector meebetaalt aan het preventiebeleid, bijvoorbeeld bij de installatie van rook- en branddetectors.

Ludwig Vandenhove vreest dat hervorming brandweerkorpsen stilvalt.

De hervorming van de civiele bescherming staat in het federaal regeerakkoord van 2003. Ondertussen is er ook het verslag van de commissie-Paulus over hoe die hervorming het best wordt georganiseerd. Maar sindsdien wordt er niet veel meer van gehoord en dat vindt de Sint-Truidense burgemeester Ludwig Vandenhove vervelend. Hij vreest dat de hervorming stilvalt.

Dat komt mede omdat er geen druk is vanuit de publieke opinie. Die is bekommerd om zijn persoonlijke veiligheid en zette daarom veel druk om de politiediensten snel en grondig te hervormen. Diezelfde burger denkt dat het alleen maar brandt bij de anderen, ligt dus niet wakker van de hervorming van de brandweerdiensten en zet dus ook geen druk op de politiek.

Maar dat mag volgens Ludwig Vandenhove, die ook senator is en die binnen de VVSG (Verenging van Vlaamse Steden en Gemeenten) de werkgroep voorzat die mee het rapport-Paulus voorbereidde, de politiek niet tegenhouden om de hervorming toch door te zetten want belangrijk. Hij ziet daarbij wel een aantal problemen die nog moeten worden opgelost.

Financiering
Het financieel plaatje is nog niet bekend. Maar volgens Ludwig Vandenhove zal het hoger uitvallen dan dat voor de politiehervorming. Die hervorming sloeg in hoofdzaak op personeel en structuren. Bij deze hervorming komen daar bovenop ook nog eens infrastructuur en materieel. Een spreiding van de hervorming in de tijd over een periode van vijf tot tien jaar ligt dan ook voor de hand. Vandenhove wil dat de financiering op tafel komt bij de vorming van de komende federale regering na de verkiezingen van 2007. De federale regering heeft beloofd om de helft van de kosten voor haar rekening te nemen, die belofte moet men nakomen. Een ander heikel punt hier is de bijdrage van de gemeenten zonder brandweer.

Personeel
Er zijn brandweerkorpsen die uitsluitend met professionele brandweermannen werken, andere korpsen doen ook een beroep op vrijwilligers. Vooral in Wallonië is dat het geval, waar men vragende partij is om van deze vrijwilligers professionals te maken… op kosten van de federale staat. De statuten moeten geharmoniseerd worden en hier stelt Ludwig Vandenhove voor om het werk te laten voorbereiden door een werkgroep van sociaal- en arbeidsrechtspecialisten.

Preventie
Branden blussen is goed, branden voorkomen nog beter. Daarom moet er een uitgebreid preventiebeleid komen. En ook hier is het de vraag wie (mee)betaalt om te voorkomen dat preventie een vorm van concurrentie wordt tussen de gemeenten: in de ene gemeente mag meer dan in de andere en moet men eventueel ook nog eens minder betalen. Hier ziet Ludwig Vandenhove ook een taak weggelegd voor de verzekeringsmaatschappijen. Indien men branden kan voorkomen, is dat ook goed voor die maatschappijen. Daarom zou hij graag hebben dat ze meebetalen voor bijvoorbeeld de installatie van brand- en rookmelders. Hij heeft alvast een voorstel in die zin ingediend in de senaat. Georges Lenssen (VLD), diende ook een wetsvoorstel in, maar dan in de kamer en hij stelt voor om de mensen die een detector plaatsen een premie te geven.

Te weinig brandweer in Limburg

Volgens het rapport-Paulus zou voor goed te doen na het uitbreken van een brand binnen de acht minuten een brandweerkorps ter plaatse moeten zijn. In Limburg halen slechts vier korpsen van de tien die acht minuten. Dat is niet omdat de Limburgse brandweermannen langzamer zouden zijn, wel omdat er in verhouding tot oppervlakte en inwoners er hier minder brandweerkorpsen zijn. De cijfers zijn er om dit te bewijzen.

Inwoners per kazerne: 13.975 inwoners per kazerne in West-Vlaanderen, 26.268 in/> Oost-Vlaanderen, 27.977 in/> Antwerpen, 48.636 in/> Vlaams-Brabant en 53.201 in/> Limburg.

Oppervlakte per kazerne: 38,8 vierkante kilometer per kazerne in West-Vlaanderen, 48,6 in/> Antwerpen, 57,3 in/> Oost-Vlaanderen, 100,3 in/> Vlaams-Brabant en 161,5 in/> Limburg.

Volgens de commissie-Paulus moet bij brand het korps uitrukken dat het dichtst bij de brandhaard is. Dat kan dus eventueel de brandweer van een andere gemeente of een andere zone zijn. Maar voor de grensgemeenten in Limburg brengt dat weinig soelaas met buren als Nederland, Wallonië waar de spreiding nog slechter is dan in Limburg, en Vlaams-Brabant dat na Limburg het minste korpsen heeft per vierkante meter. Zijn er over het algemeen te veel brandweerkorpsen en zou men volgens de commissie-Paulus best overgaan tot een hergroepering en professionalisering, dan zijn er in Limburg te weinig korpsen. De oplossing ligt in meer korpsen of in de uitbouw van voorposten.