'Kronieken uit de KAST!'

De zestigste verjaardag van het Koninklijk Atheneum wordt in de verf gezet met een verhalenbundel volgens het principe van ‘oral history’ onder de titel  ‘Kronieken uit de KAST’. Het boek werd op een druk bijgewoonde academische zitting op vrijdag 16 mei 2008 officieel voorgesteld aan het grote publiek.

De auteurs, de leerlingen van het zesde jaar interviewden oud-leerlingen en leerkrachten van verschillende generaties over hun schooltijd en maakten verhalen van de getuigenissen.

 

 

 

Bij het einde van de academische zitting kregen alle jonge auteurs een witte roos.

Burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove overhandigde symbolisch de eerste witte roos aan Isabel Freson.


Zie ook de tekst ‘60 jaar Koninklijk Atheneum Sint-Truiden!’ op deze website.

 

 

“Cliché of niet, de jeugd is de toekomst, vandaar deze witte roos”, aldus een gelukkige
Ludwig Vandenhove, ook
voorzitter van de Vriendenkring Campus Tichelrij.

 

 

 

 

 

Hieronder vindt u de integrale tekst van het voorwoord voor het boek ‘Kronieken uit de KAST’ geschreven door burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

 

 

Beste lezer

 

 

U hebt de tweede campuskrant van het schooljaar 2007-2008 in de hand.
Dit wil zeggen dat het einde van het schooljaar alweer in zicht is.

 

 

Ik wil het hier vooral hebben over het 60-jarig bestaan van het Koninklijk Atheneum en het boek dat hier rond uitgegeven wordt in de reeks 'Oral History' met als titel 'Kronieken uit de KAST'.

 

 

Toen ik als voorzitter van de vriendenkring van het Koninklijk Atheneum dit idee in 2003 lanceerde, durfde ik niet vermoeden, ook al hoopte ik het stiekem, dat we hier aan een traditie begonnen waren.
Inderdaad, bij een derde publicatie op rij, mag je al spreken van een traditie.
Na de eerste publicatie in 2004 met als titel ‘De jaren ’60 (on)bekend en (on)bemind’ en ‘Herinneringen aan Congo’ in 2006 is er nu dit derde boek.

 

 

Alleszins zal u dan ook als lezer begrijpen dat ik als voorzitter van de Overkoepelende Vriendenkring Campus Tichelrij en initiatiefnemer van deze reeks ‘Oral History’ bijzonder blij en fier ben.
Een boek schrijven blijft altijd iets uniek, zeker wanneer dit gebeurt door leerlingen van een school.

 

‘Oral History’ is een techniek waarbij mensen via interviews en/of het vertellen van gebeurtenissen en/of feiten aan anderen, in dit geval de leerlingen van het Koninklijk Atheneum, ‘geschiedenis schrijven’.
Voor de leerlingen is het een dubbele oefening: én interviewen en luisteren en alles in de juiste historische context plaatsen, én achteraf alles neerschrijven.

 

 

Er is een hele tijd nagedacht over het thema van deze derde editie van ‘Oral History’.
Uiteindelijk is er gekozen om de geschiedenis van de eigen instelling, en op die manier ook enigszins van het rijks-, later het gemeenschapsonderwijs van Sint-Truiden, te schrijven onder de vorm van 60 jaar Koninklijk Atheneum in Sint-Truiden.

 

 

Als oud-leerling van datzelfde Koninklijk Atheneum ben ik nu nog meer dan bij de vorige edities betrokken ben bij deze publicatie. Trouwens, u zal merken dat ik ook bij de geïnterviewden ben.

 

 

60 jaar geschiedenis schrijven van het Koninklijk Atheneum in Sint-Truiden betekent heel wat persoonlijke herinneringen, anekdotes, ervaringen, maar betekent ook de geschiedenis van een onderwijsinstelling, die voor vele mensen een belangrijke fase in hun leven betekend heeft.
Meer dan nu was de school in die tijd bepalend voor het verdere levensverloop.

 

 

Bovendien schetst het boek een stuk de geschiedenis van het rijks-, later gemeenschapsonderwijs, ten opzichte van het vrije, vooral katholieke net.
Tot slot beschrijft deze publicatie een stuk geschiedenis van de stad Sint-Truiden en de rol, die het Koninklijk Atheneum hierin heeft gespeeld, ook wat betreft de (on)rechtstreekse invloed van en/of op de politiek, zoals dat jaren geleden het geval was.

 

Als voorzitter van de vriendenkring van het Koninklijk Atheneum, ben ik bijzonder blij dat deze school dit diamanten jubileum kan vieren met een publicatie.
Er zijn weinig scholen, die ons dit zullen nadoen.
Ik ben en blijf een product van het rijksonderwijs en ook al is ondertussen mijn visie over het onderwijsgebeuren in Vlaanderen geëvolueerd (buiten een principiële groep kiezen ouders vandaag de dag vooral een school op basis van de kwaliteit, die bepaald wordt door heel wat elementen, dan wel op basis van een net), doet het mij toch iets als de geschiedenis, in de vorm van ‘Oral History’, geschreven wordt van uw eigen school.

 

Zonder te willen vervallen in de traditionele slogan ‘vroeger was het beter’, is het mijn overtuiging dat het vroeger zeker niet slechter was toen ouders, sympathisanten, etc., in feite 'vochten' voor hun eigen net ten opzichte van het andere net.
Misschien was dit wel het voordeel van de verzuiling, naast ongetwijfeld een aantal nadelen: mensen staken er energie in om voor een bepaald doel, voor 'de goede zaak' te strijden.

 

 

Dit project ‘Oral History’ past perfect in mijn visie hoe een school moet functioneren, te weten naast het strikt pedagogische, zoveel mogelijk ingebed zijn in de maatschappelijke werkelijkheid, wat tegenwoordig ‘scholen in breedte’ heet.
Met de vele activiteiten met een maatschappelijke achtergrond, die wij vanuit het Koninklijk Atheneum, maar ook vanuit de andere instellingen, die op de campus Tichelrij gevestigd zijn, organiseren, voldoen we zeker aan deze definitie.

 

 

Waar ik bij de tweede editie nog de hoop uitdrukte dat deze ‘Oral History’-publicaties echt een traditie zouden worden, ben ik er nu zeker van: het is een traditie!

 

 

U merkt het, hier spreekt een gelukkige voorzitter van de Overkoepelende Vriendenkring Campus Tichelrij, maar ook een gelukkige burgemeester.
Ondanks het internet, cd-roms, andere moderne technieken, etc. blijft een boek nog altijd iets speciaal, iets blijvend. Dit boek verdient dan ook zijn plaats tussen de talrijke werken over onze stad en zal zeker ook terechtkomen in de Trudonensia-collectie van de stedelijke bibliotheek van Sint-Truiden.

 

 

Ik wil u graag uitnodigen op de academische zitting op vrijdag 16 mei 2008 om 19.00 uur en/of op één van de andere activiteiten en/of proclamaties in de instellingen van de campus Tichelrij.

 

 

Veel leesgenot!

 

 

Ludwig Vandenhove
Burgemeester stad Sint -Truiden - federaal volksvertegenwoordiger
Voorzitter Overkoepelende Vriendenkring Campus Tichelrij

 

 

 

Het boek is verkrijgbaar via het Koninklijk Atheneum Sint-Truiden (http://www.kams1-sint-truiden.be) of in de boekhandel.