Kiezen voor de 0.7-norm!

0,7% van de stedelijke begroting voor duurzaam beleid, integratie en ontwikkelingssamenwerking: dat is de beleidsoptie, die burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove zich voorgenomen heeft om waar te maken tegen 2012!

“Dit is ook één van de redenen, waarom ik als burgemeester van Sint-Truiden deze drie beleidsdomeinen zelf onder mijn bevoegdheid wou”, aldus Ludwig Vandenhove.

In het tijdschrift 'Lokaal' van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) van juni 2008 staat hierover een artikel van Ludwig Vandenhove.

 

 

 

 

 

Hieronder vindt u het integraal.

 

Waarom slagen we er niet in die reusachtige ongelijkheid op wereldschaal te reduceren, terwijl er genoeg rijkdom op deze wereld aanwezig is?
Deze vraag intrigeert zowel de private organisaties voor ontwikkelingssamenwerking als het lokale bestuur in Sint-Truiden. Gezamenlijk namen ze bij het begin van de beleidperiode in 2007 het initiatief om een beleidsplan te ontwikkelen, om alvast lokaal in de strijd tegen deze ongelijkheid een tandje bij te steken.

 

Een belangrijk uitgangspunt bij het beleidsplan tegen ongelijkheid is de horizontale samenwerking tussen verschillende sectoren en diensten in de stad. Bij de start van de ontwikkeling van ons beleidsplan ging een specifieke oriëntatie naar de diensten ontwikkelingssamenwerking, integratie en duurzaam beleid om onderling, en samen met de private actoren, erin te slagen om gemeenschappelijke acties te ontwikkelen, ook samen met de nieuwe inwoners van vreemde afkomst. De horizontale integratie van deze drie beleidsterreinen is een doelstelling die in Vlaanderen haar gelijke niet kent. Maar er moeten wel de nodige inspanningen geleverd worden.

 

 

Als belangrijk instrument voor het slagen in de vooropgestelde doelen zal tussen 2008 en 2012 het budget voor ontwikkelingssamenwerking - in de brede betekenis van het woord - groeien tot 0,7% van de gewone begroting. De significante groei van de onderlinge solidariteit tussen onze inwoners, de solidariteit met de bevolking in het zuiden, en een duurzamer leven voor onze eigen bevolking, moeten hiervan het resultaat zijn. Op zoveel mogelijk beleidsterreinen (zoals sport, cultuur, jeugd, enz.) moeten we duurzame beleidskeuzes maken. Ook inspanningen met betrekking tot bijvoorbeeld maatschappelijk verantwoord ondernemerschap zal hiertoe bijdragen.

 

 

Met deze ambitieuze doelstellingen plaatst Sint-Truiden zich aan de kopgroep van de Vlaamse gemeenten wat betreft ontwikkelingssamenwerking, integratie en duurzaam beleid.

 

 

Er zal veel bewegen. Onze diensten zullen samen met private organisaties een coherent educatief aanbod ontwikkelen voor alle scholen en leeftijdsgroepen in Sint-Truiden, waarin zowel de thema’s van ontwikkelingssamenwerking als die van integratie en duurzaamheid  geïntegreerd worden. We willen de eerlijke handel in onze stad stimuleren, en onze lokale private partners, waaronder jongeren en allochtone organisaties, zullen kunnen rekenen op een grotere en actieve steun in de organisatie en ontwikkeling van laagdrempelige en sensibiliserende acties. Ook de directe steun voor de partners in het Zuiden zal toenemen. De stad zelf zal haar stedenband met de Nicaraguaanse stad Nueva Guinea aanhalen en uitdiepen.

 

 

0ntwikkelingssamenwerking staat bij velen hoog in het vaandel, regeringsleiders spreken met trots over de omvang van de ontwikkelingshulp. Vele grote en kleine organisaties en individuen ondernemen activiteiten in of voor ontwikkelingslanden. Maar dat enthousiasme verdoezelt dat wij - die goede gevers - in feite nemers zijn. Er wordt veel meer uit de ontwikkelingslanden gehaald dan er naartoe gebracht. Het is tijd om te stoppen met liefdadigheid. Er moet voorrang gegeven worden aan het wegwerken van de structurele oorzaken van armoede, ongelijkheid en ecologisch verval. We moeten vragen durven stellen over onze eigen welvaart.

 

 

Solidariteit mag ook niet bij woorden blijven en moet elke dag van het jaar gelden, dag in dag uit, 365 dagen lang. Het moet als het ware een levenshouding zijn (worden) in ons rijke Westen en ons rijke Vlaanderen! Het is dan ook belangrijk dat de inwoners van Sint-Truiden kunnen tonen dat solidariteit met andere volkeren echt een verschil kan maken.

 

 

Vanuit Sint-Truiden kunnen we de wereld niet veranderen. Wel kunnen we op ons lokale niveau trachten een steen bij te dragen aan de opbouw van een rechtvaardige en eerlijke wereld. Het is een uitdaging voor onze stad te streven naar deze verandering.