Ja, de politiek gaat traag, maar dat is democratie

“Burgers zijn (te?) vaak gefrustreerd dat de politiek te traag gaat. Die frustraties komen ook terug bij politici zelf. Maar dat is nu éénmaal democratie.
Het volstaat niet forse verklaringen in de media te doen, het komt er op neer meerderheden te vinden voor voorstellen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. 

“En is dat nu net niet één van de grote problemen en/of van de redenen van de toenemende afkeer van de politiek bij de bevolking? Er gebeuren aankondigingen in de media en de burger, die de politiek niet in detail volgt, denkt dan vaak dat ‘dat nieuws’ al werkelijkheid is terwijl het maar een voorstel of zelfs maar een idee is van een politieke partij en/of van een politicus.  

Zo is na de moord op twee Zweedse voetbalsupporters onmiddellijk weer maar eens het debat opgelaaid over hoe illegalen wegkrijgen van het Belgisch grondgebied als ze uitgeprocedeerd zijn en op geen enkele wettelijke basis in België kunnen blijven.
Een terecht debat: de wet is de wet voor iedereen. Bovendien is het niet ernstig om personen en gezinnen hoop te blijven geven dat ze in België kunnen blijven, terwijl dat niet zo is volgens alle mogelijke Belgische, Europese en internationale wetten en regels.      

Ten opzichte van de eerste forse verklaringen na het voorval met de Zweedse voetbalsupporters zijn de voorstellen alweer serieus afgezwakt.
Dat blijkt tijdens de besprekingen in de Commissie voor Binnenlandse Zaken, Veiligheid, Migratie en Bestuurszaken van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. (1)

Maar dat debat wordt al om en bij de 25 jaar in België gevoerd.
Ik refereer naar diverse concrete initiatieven van mij als burgemeester van Sint-Truiden en als federaal volksvertegenwoordiger, nadien senator meer dan 22 jaar geleden, in oktober 2001.

Dat gebeurde telkens in overleg met de vrijwilligersorganisaties, die instonden voor de opvang van illegalen, zoals Masala-Gastvrij Sint-Truiden. 
In die periode heb ik als toenmalig burgemeester een kortgedingprocedure ingesteld bij de Rechtbank van Eerste Aanleg om een principiële uitspraak te verkrijgen over deze aangelegenheid.
Toen al bleek dat er op het grondgebied van Sint-Truiden heel wat illegalen verbleven, die zogezegd “binnen de vijf dagen het land moesten verlaten”.
De rechter was zoveel jaren geleden al duidelijk: “Rechter prijst handelswijze burgemeester, Vandenhove krijgt wel op heel wat fronten gelijk”.
Mijn eis werd toen “gegrond, ontvankelijk, maar voorbarig” verklaard door de rechtbank, omdat de overheid toen al niet wist wat met de illegalen moest gebeuren.
Dat alles is perfect na te lezen, te beluisteren en/of te herbekijken in/op diverse media.

We zijn zoveel jaren verder en inmiddels is er nog geen oplossing. Dus in de politiek en in een democratie is het niet belangrijk gelijk te hebben, je moet gelijk krijgen met een meerderheid. En je moet geduld hebben.”  
___

Tags: