Infosessie wetswijzigingen GAS

Op dinsdag 12 juni 2013 organiseerde de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) in het provinciehuis in Limburg een infosessie rond de recente wijzigingen in de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)-wet.

Gedeputeerde voor veiligheid Ludwig Vandenhove leidde de studiedag in en was één van de deelnemers aan het panelgesprek.

Gemeentelijke autonomie, provinciale ondersteuning, is wat ik wil voor de toepassing van de GAS in Limburg.”, zegt Ludwig Vandenhove.

10 jaar na de invoering van GAS zijn er in Limburg amper 7.000 overlastboetes uitgeschreven. Ook worden slechts in 25 van de 44 Limburgse gemeenten zulke boetes uitgedeeld op basis van GAS-regelgevingen.

De administratieve afhandeling houdt vele gemeenten nu vaak tegen om GAS in te voeren. Omdat ik als gedeputeerde van veiligheid een grote voorstander blijf van GAS tegen overlast, wil ik een initiatief nemen om de gelijke toepassing in de verschillende Limburgse gemeenten te bevorderen.
De Limburgse gemeenten en politiezones zouden meer GAS toepassen met de aanstelling van (een) provinciale sanctionerende ambtena(a)r(en) en (een) provinciale bemiddela(a)r(s).

In het najaar zal ik hieromtrent overleg plegen met de Limburgse gemeenten en politiezones.

Ook buurtbemiddeling wil ik trouwens provinciaal aanpakken.
Deze aanpak kadert voor mij in de nieuwe taakstelling van het provinciale niveau om (meer) ondersteunend naar gemeenten en steden toe te werken.”

Zie onder andere Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS): kind met badwater weggooien? van 9 juli 2012 op www.dewereldmorgen.be en ‘Blijf van de kaderwet af’ van 29 april 2013 op deze website.