Hoe zou het nog met het Fruitspoor zijn?

De provincie Limburg heeft in 2017 het zogeheten Fruitspoor verworven.
Gekocht van de Nationale Maatschappij van de Belgische Spoorwegen (NMBS) voor 1 791 723,00 euro.

“Het Fruitspoor is een onderdeel van de oude spoorwegzate (lijn 23), die Tienen met Tongeren verbond en doorkruist het hart van Haspengouw ten Noorden van Borgloon, tussen Sint-Truiden en Tongeren”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.
“Vooral samen met mijn toenmalige collega Inge Moors ben ik er als gedeputeerde tijdens de vorige legislatuur in geslaagd om dit belangrijk stuk patrimonium in overheidshanden te houden.
Er waren een aantal private spelers, die deze historische verbinding maar al te graag gekocht hadden.

Maar hoe zit het nu met het Fruitspoor?
Het is er vreselijk stil rond geworden.
Hopelijk maakt de nu bevoegde gedeputeerde Igor Philtjens er snel werk van om een globaal, maar concreet plan uit te werken.
Als gewezen voorzitter van de vzw Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (RLH) blijf ik erbij dat deze organisatie daar nauw betrokken zou moeten bij worden, omdat daar alle Zuid-Limburgse gemeentebesturen en alle betrokken instanties inzitten.
Dit dossier is te belangrijk voor Haspengouw, in diverse aspecten (natuurontwikkeling, biodiversiteit, toerisme, fruit, mobiliteit, recreatie, erfgoed, ecologisch, cultureel, landschappelijk, etc.), om te lang te laten liggen.

Ik begrijp niet dat de huidige gedeputeerde niet verder werkt op de plannen, die Inge Moors en ik al hadden.
Vooruit ermee!