Hoe definitief is het Vlaams stikstofakkoord?

“Niet erg definitief volgens mij”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Andermaal een staaltje van slecht parlementair werk.
De cd&v spreekt zelfs van ‘een overgangsdecreet’.

De vijf jaar van de Vlaamse N-VA-cd&v-Open Vld-meerderheid - de huidige legislatuur - zit er bijna op.
Het stikstikstofdecreet dat op woensdag 24 januari 2024 gestemd werd in het Vlaams Parlement is al de derde poging en wellicht niet de laatste.

De Boerenbond zal tegen het decreet naar het Grondwettelijk Hof stappen en de kans dat ze het zullen halen, is volgens specialisten groot. Immers, ook de Raad van State heeft andermaal heel wat opmerkingen op deze versie, maar de N-VA-cd&v-Open Vld-meerderheid heeft die weer maar eens naast zich neergelegd. Dus andermaal weinig respect voor de instellingen van de rechterlijke macht, die integraal deel uitmaken van onze democratie.

In feite is het vrij duidelijk.
Dit decreet komt er nu om er nog een aantal vergunningen erdoor te krijgen en om de parlementsverkiezingen van zondag 9 juni 2024 te overleven, kortom, om tijd te winnen. Of politiek getouwtrek zonder een duurzame oplossing. Fundamenteel is er bijgevolg niets opgelost. De stikstofproblematiek wordt alzo doorgeschoven naar de volgende Vlaamse regering, lees de onderhandelingen over het nieuwe regeerakkoord.
Niet erg efficiënt en niet erg zinvol na een hele legislatuur van vijf jaar.

De mogelijke vernietiging van het decreet door het Grondwettelijk Hof brengt heel wat onzekerheid met zich mee voor heel de economie, inclusief de landbouwsector. 

Wij hebben ons als VOORUIT onthouden bij de stemming.
Enerzijds omwille van het andermaal slechte parlementaire werk, anderzijds omwille van het gegeven dat er een aantal elementen inzitten, waar wij ons kunnen in terugvinden.

Wanneer zullen we eindelijk in Vlaanderen eens een fundamenteel debat durven voeren over een echte duurzame toekomstvisie voor onze landbouw?
Wij vragen dat als VOORUIT al de hele legislatuur, maar tevergeefs. Nochtans zullen we dat niet kunnen blijven uitstellen met onze beperkte oppervlakte en de impact van de landbouw op het leefmilieu, het klimaat, de biodiversiteit en de omgeving.
Ik heb het nog eens herhaald tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement op woensdag 17 januari 2024. Het beste voorbeeld: hoera-berichten dat we opnieuw varkenspoten aan China mogen leveren zijn goed, maar ten koste van wat?(1)(2)"
___