Herinneringseducatie moet blijven

“Wij moeten beide wereldoorlogen 1914-1918 en 1940-1945 blijven herdenken en ze in het geheugen van de jeugd blijven ‘griffen’.
Oudstrijdersverenigingen moeten daar een belangrijke rol blijven in spelen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“De aanleiding: het afscheid van de heer Yvan Lambrechts als voorzitter van het Eenheidsfront Vaderlandslievende Verenigingen Sint-Truiden (EFVVST) na de 1 novemberviering - Allerheiligen - in de brandweerkazerne, Zepperenweg 26.  
Yvan is onder mijn burgemeesterschap in 2011 voorzitter geworden en heeft de functie tot nu onafgebroken uitgeoefend.
Ik wil hem bedanken voor al die jaren belangeloze inzet en voor de goede samenwerking.

Samen met Yvan heb ik als burgemeester het aantal activiteiten rond beide wereldoorlogen en rond herinneringseducatie serieus uitgebreid en ze zo actueel en origineel mogelijk proberen te maken.
Ik ben blij dat de huidige meerderheid cd&v-N-VA-Open Vld dat (tenminste) heeft verdergezet.

Het is een maatschappelijke en politieke opdracht om aan herinneringseducatie te blijven doen.
Dat is voor alles een gemeentelijke aangelegenheid. Immers, gemeenten situeren zich het dichtst bij de burger en kunnen de bevolking het meest overtuigen. 
In die context is het belangrijk dat oudstrijdersverenigingen kunnen blijven bestaan en kunnen blijven functioneren, nu de laatste getuigen van de Tweede Wereldoorlog zeldzaam worden en binnen enkele jaren allemaal zullen overleden zijn.
Wie zal de leiding en de organisatie van deze verenigingen overnemen? Jonge(re) mensen, die zich betrokken voelen met de boodschappen ‘nooit meer oorlog’ en ‘tegen elke vorm van discriminatie en racisme’ en ‘voor verdraagzaamheid’. En familieleden van personen, die de gevolgen van één of beide wereldoorlogen aan den lijve hebben ondervonden en/of zijn gesneuveld en/of die in concentratiekampen hebben verbleven of er zijn gestorven. Kortom, bevoorrechte getuigen.

Die bevoorrechte getuigen blijven de sporen van dat oorlogsverleden met zich meedragen, ook al hebben ze die familieleden niet persoonlijk gekend.
Ik kan erover meespreken als neef van Antoine Delwiche, die nooit is teruggekeerd uit een concentratiekamp tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Ik blijf mij gesprekken hierover met mijn grootouders, tante en moeder levendig herinneren. (1) 

Oudstrijdersverenigingen en gemeentebesturen kunnen - neen moeten -  er samen voor instaan dat er jaarlijks een aantal activiteiten, traditionele en nieuwe en originele, rond herinneringseducatie worden georganiseerd.
Alleszins blijven wij als VOORUIT in Sint-Truiden dat bepleiten.

Bedankt Yvan en veel succes voor zijn opvolger Patrick Mombaers.”

___