Grondige bijsturing leidingstraat Antwerpen-Ruhr

“Eindelijk”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Ik heb er dus niet voor niets ettelijke malen voor gepleit in het Vlaams Parlement.

De voorlopige plannen zullen grondig bijgestuurd worden, de technici gaan opnieuw achter de tekentafel. (1)
Een goede zaak.

De leidingstraat moe(s)t vooral dienen om het transport van een aantal (chemische) stoffen mogelijk te maken tussen Antwerpen en het Duitse Ruhrgebied.

Het tracé dat tot nu uitgetekend was, was heel negatief voor de natuur, de landbouw en de biodiversiteit in de gemeenten, waar de leidingen zouden passeren. Bovendien zouden er heel wat eigenaars onteigend moeten worden.

Bij een eventueel nieuw ontwerp moet het element ‘duurzaamheid’ veel meer benadrukt worden.
Het economische aspect mag niet alleen doorwegen, zoals dat in het huidige concept het geval was."

Hieronder vindt u de perstekst van VOORUIT.