Gratis naar het containerpark: en gezinnen zonder auto?

In Sint-Truiden mag van dinsdag 9 tot en met 27 maart 2021 kosteloos grofvuil naar het containerpark gebracht worden? Maar wat met personen en gezinnen zonder auto?

"Steeds worden er bepaalde groepen vergeten bij de dienstverlening in Sint-Truiden.

Voor een aantal zaken personen, die in de randgemeenten wonen (1), voor andere zaken personen, die niet over een personal computer beschikken of er niet kunnen mee werken en/of voor personen, die niet over een auto beschikken.
Het is symptomatisch voor gemeenten in het algemeen en de stad Sint-Truiden in het bijzonder: steeds meer afbouw van de dienstverlening", zeggen sp.a-gemeenteraadsleden Filip Moers en Ludwig Vandenhove.

"Waar is de tijd van de lentepoets naartoe, die ik indertijd ingevoerd had? Ook die lentepoets heeft de meerderheid van N-VA, CD&V en Open Vld weer afgeschaft omwille van besparingen.
Bij het aanbreken van de lente houden veel personen en gezinnen grote poets.
Om het hen gemakkelijk te maken, werd een huis-aan-huis verzameling georganiseerd.
Akkoord dat kostte de stad geld, maar voor een goede dienstverlening betalen de burgers uiteindelijk belastingen. En met deze actie waren deze belastingen nuttig besteed", aldus Filip Moers.

"Reden voor het huidige college van burgemeester en schepenen om de Grote Lenteschoonmaak af te schaffen? Het klimaat. Wel dit heeft nu eens helemaal niets met het klimaat te maken, dat is onzin.
De bevolking heeft dat afval en dat moet sowieso weg. Of die nu opgehaald wordt, of naar het containerpark gebracht wordt.
Gewoon besparen op de basisdienstverlening", besluit Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u de bijdrage, die hierover zondag 7 maart 2021 verschenen is op www.sintruinbegot.be.