Goed dat meerderheid ons volgt…maar

“De cd&v-N-VA-Open Vld-meerderheid in Sint-Truiden begint VOORUIT als oppositiepartij meer en meer te volgen”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Dat is goed nieuws, maar ze zijn (te?) laat om hun fouten in te zien.

Nu weer met het meer onder de stad inschuiven van het parkeerbeleid en het afschaffen van de zitpenningen voor de beheerders in het autonoom gemeentebedrijf Trupark. (1)

Waarom moe(s)t dat zolang duren vooraleer de meerderheidspartijen het licht gezien hebben?
Waarom heeft burgemeester Ingrid Kempeneers (cd&v) niet eerder ingegrepen? Als gewezen schepen van Financiën weet zij beter dan wie ook hoe slecht de stad Sint-Truiden er financieel voor staat.
VOORUIT-fractieleider Gert Stas is er diverse malen over tussengekomen tijdens opeenvolgende gemeenteraden en ik heb er recent nog een opiniestuk over geschreven op de lokale nieuwswebsite www.trudocs.be.(2).

Alles samen een goede beslissing, maar er zal nog meer anders moeten georganiseerd worden en vooral gesaneerd worden.

Hieronder kan u de bijdrage vinden, die hieromtrent verschenen is op de lokale nieuwswebsite www.truiensnieuws.be.(3)”

___