GO! VIPS

Op de website van het GO!onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap komt in de dagkrant telkens een GO!Vip aan bod.
Het gaat over een leerling, leerkracht, oud-leerling of medewerker.

Op vrijdag 27 november 2009 was burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove aan de beurt.

Hieronder vindt u de integrale versie van het interview

“Ik leer elke week bij als ik voor de klas sta!”

Gesprek met oud-leerling en burgemeester van Sint-Truiden Ludwig Vandenhove 

Federaal volksvertegenwoordiger en burgemeester van Sint-Truiden Ludwig Vandenhove is niet alleen een politieke bezige bij, sinds enige tijd staat hij voor de klas. De leerlingen van de twee laatste jaren van zijn vroegere school, het KA Sint-Truiden, krijgen elke week een portie ‘politieke en sociaal-economische actualiteit’ van hem voorgeschoteld.

Groeiend respect

“Ik had al heel wat waardering voor mensen in het onderwijs, omdat zij – ook al beseffen zij het vaak zelf niet – een zeer belangrijke en vaak beslissende invloed hebben op de opvoeding van kinderen. Nu ik zelf voor de klas sta, is dit respect nog toegenomen”, vertelt hij. “Er is heel wat veranderd sinds ik op de schoolbanken zat. De huidige generatie jongeren accepteert gezag niet langer klakkeloos. Het is zeker niet ‘gemakkelijker’ om in het ASO les te geven, ook al dacht ik dat op voorhand”, lacht hij. Toegegeven, hij staat wel op de meest ondankbare uren voor de klas: de twee laatste uren op vrijdagnamiddag. “Maar mijn politieke bezigheden laten me niet anders toe dan op vrijdagnamiddag les te geven.” De aandacht van de leerlingen houdt hij vast door ex-cathedralessen af te wisselen met interactieve lessen waarin de leerlingen zelf thema’s en suggesties kunnen aanbrengen. “En het werkt. De leerlingen beginnen steeds meer eigen initiatief te nemen”, evalueert hij. Zijn engagement om voor de klas te gaan staan, is niet vrijblijvend. “Ik vind dat er in het onderwijs meer aandacht moet zijn voor maatschappelijke en politieke thema’s. Dat is natuurlijk gemakkelijk te verkondigen, daarom heb ik ook beslist er iets aan te doen. Ik had gezegd dat ik twee jaar als vrijwilliger voor de klas zou staan. Ondertussen is het al mijn derde jaar”, vertelt hij. “Het Atheneum is een school waar de leerlingen permanent en horizontaal over alle vakken heen gewezen worden op de actuele problemen in onze maatschappij. Bovendien ‘bekent de school kleur’. Ook door het organiseren van allerlei buitenschoolse activiteiten willen leraren en directie de leerlingen een spiegel van de maatschappij voorhouden. Het KA Sint-Truiden is dus écht een ‘school in de breedte’. Maar als ik merk dat er onder de leerlingen ook onverdraagzame tendensen leven, dan mogen we onze aandacht zeker niet laten verslappen.” Als voorzitter van de Vriendenkring van het Koninklijk Atheneum stimuleert hij het organiseren van activiteiten met een sterke focus op ‘maatschappelijke vorming’.

Open blik

Ook al is het soms puzzelwerk met de agenda, hij is vast van plan voor de klas te blijven staan. “Ik heb absoluut geen spijt van deze keuze. Integendeel zelfs, ik leer nog elke week bij! Ik ben blij en fier dat ik als oud-leerling mijn vroegere school kan helpen. Deze school heeft mij geleerd om met een open blik naar de maatschappij te kijken, verdraagzaam te zijn en onbevooroordeeld te praten met mensen. Deze school moet dit blijven doen voor alle toekomstige leerlingen, dit is meer dan ooit nodig in Vlaanderen.”

Via deze link http://www.go.be/sites/portaal_nieuw./subsites/
GoVip/Pages/CirceLethem.aspx
kan u ook andere GO! VIPS zoeken