'Gloob-Fanfare!'

Op dinsdag 13 mei 2008 werd het project ‘Gloob-Fanfare’, uitgewerkt door Djapo V.Z.W., voorgesteld aan alle leerkrachten van het lager- en kleuteronderwijs.
Het objectief van de ‘Gloob-Fanfare’ is de strijd tegen onze grote ecologische voetafdruk die een steeds belangrijkere tol begint te eisen in de wereld.
Een afgevaardigde van het kabinet van minister-president Kris Peeters van de Vlaamse Regering en burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove hebben samen dit project symbolisch ‘ingefietst’ en ‘ingestapt’.

Het hele opzet kadert in het ontwikkelingssamenwerkingsplan 2008-2012 van de stad Sint-Truiden, waarbij het stadsbestuur zich engageert om  het budget voor ontwikkelingssamenwerking - in de brede betekenis van het woord - te laten groeien tot 0,7% van de gewone begroting.

 

 

 

Samen met het centrum voor mondiale vorming Djapo V.Z.W. heeft het stadsbestuur van Sint-Truiden in functie van dit beleidsplan een netoverschrijdende educatieve leerlijn ontwikkeld onder de naam ‘Gloob Fanfare’.

 

 

De ‘Gloob-Fanfare’ is een lespakket dat scholen en leerlingen structureel in aanraking brengt met thema’s van integratie, duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking.
Onder leiding van een tekenfiguur genaamd Gloob en Pieter Embrechts, bekend van KetNet, worden de leerlingen van het basisonderwijs op een leuke, afwisselende, maar vooral begrijpelijke manier wegwijs gemaakt in duurzame ontwikkeling.
Milieuzorg Op School (MOS)-thema’s als afval, water, verkeer, energie en natuur worden met de hulp van Gloob en Pieter in een mondiaal perspectief geplaatst. Maar ook het thema internationale handel wordt onder de loep genomen. Zo leren kinderen het verband te zien tussen de wereld en ons.

 

 

 

 

 

Het stadsbestuur van Sint-Truiden biedt elke basisschool een lespakket aan. Een dvd met kortfilmpjes, een volledig uitgewerkte leerkrachtenhandleiding met werkblaadjes en de website www.2015ikloopmee.be maken het voor leerkrachten en leerlingen een boeiende en leerrijke tocht.
 

 

 

 

“Het gaat om het zoveelste project dat heel Vlaanderen zal aandoen, vanuit Sint-Truiden”, zegt burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Het is belangrijk dat de inwoners - jong en oud - van Sint-Truiden aan de buitenwereld tonen dat solidariteit met andere volkeren echt een verschil kan maken.
Geen woorden, maar daden!
Vanuit Sint-Truiden kunnen we de wereld niet veranderen. Wel kunnen we op ons lokaal niveau trachten een steentje bij te dragen aan de uitbouw van een rechtvaardige en eerlijke wereld. Bovendien is dit andermaal een project van de stad Sint-Truiden waarbij een internationaal probleem dichter bij de mens gebracht wordt”, aldus burgemeester Ludwig Vandenhove.