Geogids voor Sint-Truiden!

Op voorstel van de sp.a-schepenen Els Sneijers en Filip Moers en sp.a-burgemeester
Ludwig Vandenhove heeft het college van burgemeester en schepenen beslist twee geogidsen uit te geven.

“Een goede en gelukkige keuze”, zegt burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Eén geogids zal handelen over de deelgemeenten (uitgave voorzien begin 2009), de andere geogids zal handelen over het centrum (uitgave voorzien begin 2010).

 

Een geogids is de meest geschikte handleiding voor wie aan zacht fiets- en/of wandeltoerisme wil doen en voor wie oog heeft voor het cultuurhistorische verleden en erfgoed van een regio.
In die zin past zo’n geogids perfect voor Haspengouw in het algemeen en voor Sint-Truiden in het bijzonder.

 

 

Ludwig Vandenhove: “Voor deze geogids hebben we professor doctor Pierre Diriken van de uitgeverij Georeto onder de arm genomen, die op dat vlak heel wat ervaring heeft met de uitgave van reeds meer dan 50 geogidsen.
De meest recente geogids is die van de gemeente Heers.
Tijdens mijn eerste legislatuur als burgemeester heb ik nog eens met de idee gespeeld om zo'n geogids uit te geven.”

 

 

 

 

 

Haspengouw, maar zeker ook Sint-Truiden als ‘hoofdstad’, moet blijven investeren in toerisme, in nieuwe originele projecten en in de bestaande, traditionele vormen van toerisme.
De uitgave van deze twee geogidsen past hierin perfect.

 

 

De publicatie van deze twee geogidsen vormt ook het ideale moment om nog eens te inventariseren  wat de stad Sint-Truiden op het vlak van zacht recreatief fiets- en wandeltoerisme doet.