Fokken van rassen honden en katten ‘aanpakken’

“Het fokken van honden en katten zou meer wetenschappelijk onderbouwd moeten gebeuren en er zou meer opgetreden moeten worden tegen commerciële kwekers, die louter uit zijn op zo snel en zoveel mogelijk geld te verdienen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Bepaalde rassen worden op een aantal kenmerken doorgekweekt, wat aanleiding geeft tot genetische ziektes en afwijkend gedrag. Dat zorgt voor heel wat dierenleed, maar evenzeer voor gevaarlijke situaties voor mensen en voor andere honden. Met als gevolg serieuze voorvallen, die soms leiden tot het al dan niet verplicht afmaken van dieren.    

Een aantal rassen, die vandaag gekweekt worden binnen fokverenigingen, worden al onderworpen aan genetische screenings. Maar dat gegeven zou verder moeten doorgetrokken worden.

Op eerdere vragen van mij heeft viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA) geantwoord dat hij een plan van aanpak heeft en dat er een centrale databank zou komen van de genetische kenmerken van alle honden en katten, gekweekt door fokverenigingen.
Op basis van die databank zou kweekadvies kunnen gegeven worden en zou er kunnen opgetreden worden tegen ‘de cowboys’ in de sector.

Hoever staat het met deze plannen? Blijkbaar nog niet ver genoeg om ze in de praktijk te kunnen invoeren.
Ik ondervroeg opnieuw Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts tijdens de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn op woensdag 11 oktober 2023.”

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en het antwoord van minister Ben Weyts. (1) 

___