Foei Vlaamse regering!

Limburg wordt opgesplitst in 3 regio ’s ondanks de tegenstand van heel wat middenveldorganisaties en de ruime meerderheid van de Limburgse gemeentebesturen.
Het gaat om de regio Noord rond Beringen, de regio Oost rond Genk en de regio Zuidwest rond Hasselt.

Typisch Vlaams: zo een beslissing doordrukken tegen de wil van Limburgers in opdat het zou passen in hun nieuw model van regio’s. En dan verbaasd zijn dat de burger minder en minder vertrouwen in de politiek heeft”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove (VOORUIT).

“Hiermee wordt de provincie Limburg helemaal vleugellam gemaakt.
We worden als Limburg in Brussel al benadeeld op heel wat beleidsterreinen en nu wordt onze éénheid en strijdbaarheid om hiertegen een vuist in Brussel te maken aan banden gelegd.

Zogezegd gaat het om de zoveelste interne Vlaamse staatshervorming. Maar de staatsstructuur wordt weer wat ingewikkelder gemaakt in plaats van éénvoudiger, weer meer instellingen in plaats van minder.
Eigen aan Vlaanderen.

De regio’s zullen bestuurd worden door de burgemeesters.
De democratisch verkozen gemeenteraden zullen nog minder te zeggen hebben.
De 2 volgende stappen: fusies van gemeenten door te ‘strooien met geld’ - ‘omkopen’ vanuit Vlaanderen noem ik dat - en afschaffing van de provincies en van de democratisch verkozen provincieraden en deputaties.

Gouverneur Jos Lantmeeters zegt: “Veel burgemeesters vroegen nog altijd om één regio te blijven, maar ik kan enkel uitvoeren wat de Vlaamse regering mij vraagt, en dat is een advies geven over een indeling in 3 regio’s.” (1)
Wat een hypocrisie!
Jos Lantmeeters was tot voor enkele maanden N-VA Vlaams volksvertegenwoordiger, net de partij, die achter deze hele operatie zit en die de provincies weg wil. Maar ondertussen pakt de N-VA wel nog wat postjes als gedeputeerde en/of als gouverneur. En diezelfde Jos Lantmeeters zou nu zogezegd de provincie Limburg moeten verdedigen. Neen, ik vertrouw dat niet.
Als hij echt de belangen van Limburg zou verdedigen, zou hij gewoon opnieuw aan Brussel moeten laten dat de meerderheid van Limburg geen aparte regio’s wil
.

Gemeenten zijn precies het niveau waar de burgers nog het meest vertrouwen in hebben, dichtbij hen.
Met deze regiovorming en de fusies, die eraan komen, gaat Vlaanderen net de andere richting uit, verder van de burger af
.

Met de Limburgse ervaringen en het Limburggevoel werken er heel wat goede en positieve samenwerkingsverbanden binnen de provincie Limburg.
Waarom iets veranderen dat goed werkt? Dat is veranderen om te veranderen.

Waarom wordt de Limburger over zulke belangrijke beslissingen niet geraadpleegd?
Waarom wordt hier geen referendum over georganiseerd, net zoals dat zou moeten over toekomstige fusies van gemeenten?
Waarom durft de Vlaamse regering die inspraak niet aan? Dat zou pas echt democratisch zijn.

Ik blijf erbij dat deze regiovorming in strijd is met het Provinciedecreet. (2) Ik had dan ook een vraag ingediend voor minister Bart Somers. Maar vermits elk echt politiek debat zoveel mogelijk afgewezen wordt in het Vlaams parlement, is mijn mondelinge vraag geweigerd en omgezet in een schriftelijke vraag. Dus geen politiek debat.”

Hieronder vindt u de bijdrage over dit item op www.sintruinbegot.be van zondag 18 april 2021. (3)