Financiering katholiek geloof: er moet iets gebeuren

De reeks ‘Godvergeten’ van de Vlaamse Radio en Televisie (VRT) maakt heel wat los bij de bevolking. (1)

“Terecht! Het is onaanvaardbaar dat de katholieke Kerk en sommige katholieke instellingen zolang pedofilieschandalen hebben verzwegen en toegedekt”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Wij steunen als VOORUIT elk initiatief van democratische partijen - tot (een) onderzoekscommissie(s) toe - om hier meer klaarheid in te scheppen. Ook moet er bekeken worden hoe eventueel de financiering vanuit de overheid naar de katholieke Kerk kan herzien worden. (2)
Voor alle duidelijkheid: geen heksenjacht, maar een systeem dat alle geloofsovertuigingen en de vrijzinnigheid op dezelfde manier behandelt.
De uitwassen moeten eruit.

Minder geld en/of een aangepaste financiering van de kerkfabrieken is iets waar al jaren in de politiek over gesproken wordt, maar waar tot nu toe weinig mee gebeurd is.
Ik ben ervan overtuigd dat dit nu in een stroomversnelling zal komen.
Wellicht zullen er deze legislatuur nog een aantal initiatieven genomen worden of anders zal het zeker een thema zijn bij de federale en de Vlaamse onderhandelingen na de verkiezingen van 2024.

Het is niet normaal dat de belastingbetaler opdraait voor de schilder- en/of dakwerken in de kerk als het kerkbestuur daar zelf nog voldoende middelen voor heeft. Het is toch logisch dat besturen van erediensten eerst zelf hun eigen middelen aanspreken en pas daarna een beroep doen op de gemeentekas.
Gemeenten en steden moeten zelf kunnen beslissen of ze bijpassen of niet.

De verplichting moet er echt uit.

Wij hebben als VOORUIT niet gewacht op ‘Godvergeten’ om een voorstel van decreet in te dienen, waarbij gemeenten en/of provincies, in tegenstelling tot nu, eredienstbesturen zouden kunnen verplichten om hun reserves aan te spreken voor investeringen in eredienstgebouwen.
Dat kan al een goed begin zijn.”

Hieronder vindt u het voorstel van decreet.  
___