Expo over pers in de oorlogsjaren!

In het Historisch Centrum Luchtmachtbasis Brustem loopt sinds 1 april een tentoonstelling over de rol van de media tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Aan de hand van oude kranten en affiches van de bezetter en de sluikpers wordt een beeld geschetst van hoe de oorlogssituatie in Sint-Truiden werd beleefd.


“Niet enkel uit historisch standpunt, ook qua kleur, lay-out en taalgebruik in die periode zal het een leerrijk bezoek worden voor vele toeristen en Truienaren”, oppert burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. 

Voorzitter van het museum Luc Vanhove startte deze tentoonstelling met de privéverzameling van Albert Maes en Jos Schrijnemaekers, die vanaf 1947 alle voorwerpen en foto's bewaarden. Ook allerhande materiaal uit het stadsarchief en van de Heemkundige Kring Groot Sint-Truiden wordt tentoongesteld.

“Het is een zegen dat wij zo'n goed uitgebouwd militair museum op ons grondgebied hebben.
Dit museum benadrukt het gegeven van Sint-Truiden als militairvriendelijke stad en onze verbondenheid met de voormalige vliegbasis van Brustem.
Wat zo speciaal is aan dit museum, is dat het volledig gerund wordt door vrijwilligers.
 Dit belet nochtans niet dat het nodige succes kent: vorig jaar kwamen er niet minder dan 4.482 bezoekers.”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Het Historisch Centrum Luchtmachtbasis Brustem bevindt zich in de kelder van de abtsvleugel van de abdij in de Diesterstraat en is in april iedere dag open van 14.00 uur tot 17.00 uur, behalve op maandag. Wie informatie wenst over het museum kan bellen op het nummer 011-68 94 86.

"Dankzij de ligging komen er heel wat bezoekers in de abdijsite, die hier normaal niet naartoe zouden komen. Of hoe monumentenzorg dichter bij de burger gebracht wordt!", aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.