Elke maand het stedelijk informatieblad in de bus!

Elke maand valt het stedelijk informatieblad bij de Truienaars in de bus.
Burgemeester
Ludwig Vandenhove schrijft elke maand een voorwoord voor het informatieblad, dat u hier kan nalezen.

Mocht u geen informatieblad ontvangen hebben, dan kan u dat steeds aanvragen via info@sint-truiden.be.

 

Voorwoord informatieblad november

 

 

 

 

 

“Armoede en mensen die het minder goed hebben: de stad Sint-Truiden heeft er aandacht voor!”

 

 

Beste Truienaar

 

 

Armoede en een steeds groter wordende inkomenskloof: ook in de stad Sint-Truiden worden we er niet van gespaard.
Met de winterperiode voor de deur, zeker als het een echte koude winter zou worden, kan het probleem alleen maar groter worden.

 

 

Vaak beseffen we niet over wie het gaat, over buren en/of families, waar we het helemaal niet van verwachten. Met andere woorden, er is heel wat verdoken armoede.

 

 

Als stad Sint-Truiden nemen we al heel wat initiatieven om het hoofd te bieden aan dit probleem.
Een greep eruit, zonder volledig te zijn:
- in heel wat belastingsreglementen is er een vermindering voorzien voor bepaalde categorieën van de bevolking;
- dit jaar was er weer de verwarmingscheque ter waarde van 75,00 EUR;
- de structurele ondersteuning van en samenwerking met welbepaalde instanties, zoals de Sint-Vincentiusgenootschap en de vzw Masala;
- het praktisch ondersteunen van het initiatief 'Onder Ons', een groep Truienaren die achterstelling en uitsluiting bestrijdt. Tweemaal per jaar krijgen zij de kans om een eigen verhaal te brengen in dit informatieblad in eenvoudige taal. In deze editie brengen ze kort verslag uit over hun bezoek aan de sikhs;
- aandacht voor een sterk uitgebouwd sociaal beleid, hoofdzakelijk via het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW).

 

We moeten nog verder gaan met aandacht over alle beleidsdomeinen heen voor die personen en gezinnen, die het minder goed hebben: een heus armoedeplan.
Vermits de stad Sint-Truiden in 2009 gaststad is van de Limburgse editie van de 'Werelddag van verzet tegen extreme armoede', is het hier nu het ideale moment voor.
Ik ben ervan overtuigd dat we ook hiervoor weer een beroep zullen kunnen doen op de solidariteit van de Truienaars.

 

 

In dit informatieblad is er tevens bijzondere aandacht voor 60 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, een boodschap, die spijtig genoeg nog steeds actueel is.
Samen met de plaatselijke afdeling van Amnesty International is er een uitgebreid programma rond opgezet.

 

 

Veel leesgenot!

 

 

Ludwig Vandenhove
uw burgemeester