Elke maand het stedelijk informatieblad in de bus!

Elke maand valt het stedelijk informatieblad bij de Truienaars in de bus.
Burgemeester
Ludwig Vandenhove schrijft elke maand een voorwoord voor het informatieblad, dat u hier kan nalezen.

Opmerkingen zijn steeds welkom op info@sint-truiden.be.

 

Mocht u geen informatieblad ontvangen hebben, dan kan u dat steeds aanvragen via info@sint-truiden.be en/of via burgemeester@sint-truiden.be.

 

 

Voorwoord informatieblad januari

 

 

 

 

 

“Laat ons in 2009 wat meer beseffen hoe goed we het hebben in Sint-Truiden!” 

 

 

Beste Truienaar

 

 

De beste wensen voor 2009!

 

 

Ik hoop dat al uw wensen en verlangens mogen uitkomen.
En daar is het cliché weer: vooral een goede gezondheid.
Of om het met de ondertussen traditionele woorden van gouverneur Steve Stevaert te zeggen:
"iemand die gezond is, heeft vele wensen, iemand die ziek is, heeft maar één wens, opnieuw gezond worden."

 

 

Bij het begin van het nieuwe jaar worden er steeds goede voornemens gemaakt en grote verklaringen gedaan, die spijtig genoeg snel vergeten worden (of zijn ze dan misschien niet echt gemeend?).
Ik hoop dat het dit jaar iets anders is en ik herhaal: ”Geen woorden, maar daden!”.

 

 

Internationaal wordt er enorm veel hoop gesteld op de nieuwe president van de Verenigde Staten Barack Obama.
Hij zal het enorm moeilijk hebben om deze hoge verwachtingen waar te maken. Nochtans gun ik het hem van ganser harte, ook al omdat dit enorme impact kan hebben op onze binnenlandse politiek, zoals het al dan niet sturen van Belgische troepen naar buitenlandse conflicthaarden (met eventuele terroristische aanslagen als gevolg) en op onze Belgische/Vlaamse economie.

 

 

Nationaal is er politieke rust nodig en ik zal, vanuit mijn (beperkte) positie, hieraan blijven (mee)werken.
Geen populisme, geen valse beloften aan de burger, politiek op lange termijn in plaats van op superkorte termijn, omdat de individuele burger of de media dat zo wil, etc.: dat is wat België en Vlaanderen nodig hebben, zeker nu blijkt dat na de problemen met de banken het ergste van de economische crisis nog moet komen.

 

 

Voor onze regio en de stad Sint-Truiden hoop ik dat we gespaard mogen blijven van 'grote ongelukken' en van bedrijfssluitingen met ontslagen tot gevolg, zoals dit momenteel al op heel wat andere plaatsen wel al het geval is. Laat eveneens de politieke rust in 2009 weerkeren in Sint-Truiden, zodat de stad verder bestuurd kan worden met realistische, betaalbare projecten dichtbij en op maat van de Truienaar!

 

 

Laat ons in 2009 wat meer beseffen hoe goed we het hebben in Sint-Truiden en laten we vooral die inwoners helpen die het, om welke reden dan ook, minder goed hebben.
Er is daarvoor geld genoeg onder de Truienaren, laten we in 2009 dan ook (nog meer) solidair zijn!

 

 

Veel leesgenot!

 

 

Ludwig Vandenhove
uw burgemeester