Elke maand het stedelijk informatieblad in de bus!

Elke maand valt het stedelijk informatieblad bij de Truienaars in de bus.
Burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove schrijft elke maand een voorwoord voor het informatieblad, dat u hier kan nalezen.

Opmerkingen zijn steeds welkom op info@sint-truiden.be.

 

Mocht u geen informatieblad ontvangen hebben, dan kan u dat steeds aanvragen via info@sint-truiden.be.

 

 

Voorwoord informatieblad mei

 

 

 

 

 

Beste Truienaar

 

 

25 mei 1943 is een historische dag voor onze stad, die spijtig genoeg te weinig bekend is. Toen werden immers 62 verzetstrijders uit Sint-Truiden weggevoerd naar concentratiekampen, waarvan er heel wat niet teruggekeerd zijn.

 

 

Als stad Sint-Truiden moeten we blijven zoeken naar originele initiatieven om de gebeurtenissen van Wereldoorlog I en II te herdenken.
De uitdaging bestaat erin vooral naar kinderen en jongeren toe te werken.
In die context vinden er in de maand mei twee activiteiten plaats: enerzijds is er de publicatie van het boek ‘'40 - '45 Sint-Truidense getuigen’ van auteur Fred Bonaers waarin een aantal getuigenissen staan van personen, die de tweede wereldoorlog aan den lijve meegemaakt hebben (zie pagina 4), anderzijds is er de theatervoorstelling ‘Mijn moeders courage’ door circus Tabori (zie pagina 9).

 

 

Ik heb al vaak de uitspraak gedaan dat we het ons in Vlaanderen financieel kunnen veroorloven om alle jongeren een bezoek te laten brengen aan een uitroeiingskamp, zoals bijvoorbeeld Auschwitz.
Een concentratiekamp eenmaal gezien en de sfeer ervan beleefd te hebben, vervangt vele andere initiatieven en/of educatieve pakketten.
De boodschap van oorlog en vrede is actueler dan ooit.
Er zijn niet alleen de talrijke oorlogen in de wereld en het terrorisme, maar er is ook de toenemende onverdraagzaamheid en het racisme.

 

 

Met de lente en de zomer, die voor de deur staat, wil ik uw aandacht ook nog eens trekken op de talrijke petanqueclubs en -terreinen, die onze stad rijk is.
Momenteel beschikken we over niet minder dan 106 petanqueterreinen en 12 petanqueclubs, verspreid over het hele grondgebied van Sint-Truiden.
Deze bloeiende petanquesport in Sint-Truiden bevestigt de belangrijkheid van de beleidsitems ‘sport in de breedte’ en ‘leefbaarheid in de buurten en de wijken’. Met andere woorden, sport wordt hier op een ideale manier gecombineerd om mensen met elkaar in contact brengen in buurten, dorpen, straten en wijken.
De Truienaren, die nog geen balletje gegooid hebben, worden uitgenodigd om dit deze lente en/of zomer te doen in één van de talrijke clubs. Trouwens, ook tijdens de winterperiode kan de petanquesport in Sint-Truiden actief beoefend worden in het voormalige Belgacomgebouw in de Gazometerstraat.
Heel wat gemeenten en steden benijden ons deze overdekte accommodatie!

 

 

Zonder afbreuk te doen aan de andere evenementen, die de komende periode in Sint-Truiden weer plaatsvinden, wil ik toch uw bijzondere aandacht vragen voor de Dag van het Park op zondag 31 mei 2009, en de eraan gekoppelde dierenhappening. De Dag van het Park moet de Truienaar, maar vooral de toerist, laten kennismaken met ons stadspark dat, samen met de stadsvesten een unieke groene gordel vormt, vlakbij het centrum van de stad.

 

 

Veel leesgenot!

 

 

Ludwig Vandenhove
uw burgemeester