Elke maand het stedelijk informatieblad in de bus!

Elke maand valt het stedelijk informatieblad bij de Truienaars in de bus.
Burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove schrijft elke maand een voorwoord voor het informatieblad, dat u hier kan nalezen.

Opmerkingen zijn steeds welkom op info@sint-truiden.be.

 

Mocht u geen informatieblad ontvangen hebben, dan kan u dat steeds aanvragen via info@sint-truiden.be.

 

 

"In de komende winterperiode zullen er weer heel wat Truienaren zijn, die het koud hebben, omdat ze hun verwarming niet kunnen betalen.

 

 

Laten we solidair met hen zijn!"

 

 

 

 

 

Voorwoord informatieblad november

 

 

Beste Truienaar

 

 

Welke schilder zou de mooie Haspengouwse herfstlandschappen beter kunnen in beeld brengen dan ze er in werkelijkheid uitzien. Ook in deze herfst is het Haspengouws landschap gewoonweg schitterend!
Zelfs in Toscanië bestaan zulke herfstlandschappen niet (voor diegenen, die Haspengouw graag met Toscanië vergelijken, waar ik niet bij hoor!).

 

 

In het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)-gedeelte van dit stedelijk informatieblad wordt uitgebreid aandacht besteed aan de kostprijs van verwarming in de komende winterperiode en aan een aantal mogelijke energiekortingen en -besparingsmaatregelen.
Met de winter voor de deur zullen weer heel wat inwoners van onze stad het moeilijk hebben om hun energierekening te betalen.
We kunnen er niet om heen: de armoede neemt elke dag toe, ook dicht bij ons, vaak zelfs in onze eigen familie- en/of vriendenkring, zonder dat we het weten en/of beseffen. Als burgemeester doe ik dan ook nog maar eens een oproep dat we hier permanent aandacht voor moeten hebben en alle mogelijke initiatieven, die genomen worden om deze mensen te helpen en te ondersteunen, positief moeten benaderen.
Sint-Truiden is rijk genoeg om solidair te zijn met die inwoners, die het minder goed hebben!

 

 

In datzelfde verband moeten we ons als overheid vragen durven stellen bij allerlei premies, die we geven voor energiezuinige redenen en die het milieu ten goede komen.
Uiteraard zijn deze maatregelen toe te juichen, maar we moeten beseffen dat deze vaak terechtkomen bij de midden- en hogere klasse en zeker niet bij diegenen, die het bijvoorbeeld in de winter financieel moeilijk hebben om zich te verwarmen. Daarenboven is de eerste bekommernis van iemand die koud heeft, warm hebben en niet of het milieu al dan niet belast wordt.

 

 

Het gebrek aan orgaandonoren is in België nog altijd een groot probleem en één van de belangrijkste hinderpalen bij transplantaties.
Steeds langere wachtlijsten en patiënten, die overlijden, zijn hiervan het gevolg.
Als stad Sint-Truiden nemen wij al sedert 2000 verschillende initiatieven qua sensibilisering van de bevolking. Inmiddels is de federale overheid gevolgd en zijn er ook heel wat andere gemeenten en steden, die op dat vlak inspanningen doen.
Als stad Sint-Truiden zetten we onze campagne verder. Zo is er op dinsdag 17 november 2009 om 19.00 uur in cultuurcentrum de Bogaard een infoavond (zie pagina 15).
Ik hoop als burgemeester op een grote opkomst, want ook hier gaat het om solidariteit!

 

 

Deze maand wil ik nog uw bijzondere aandacht vragen voor twee initiatieven.
Enerzijds is er ‘Kantroute 2009 Sint-Truiden’ van de vzw Kant in Vlaanderen, die sedert vorig jaar gevestigd is in het voormalige ursulinenklooster.
Je kan een kunstroute volgen langs zes verschillende plaatsen in Sint-Truiden, waar kant in alle mogelijke aspecten wordt getoond.
In deze samenwerking met deze vzw Kant in Vlaanderen zitten heel wat mogelijkheden.
Bovendien is via de ursulinen Sint-Truiden historisch verbonden met het gegeven kant. Anderzijds is er ‘Poire Tropicale’.
‘Poire Tropicale’ is een multicultureel en culinair project tijdens de Week van de Smaak op zondag 22 november 2009.
Via dit initiatief maakt de erfgoedcel een ideale combinatie tussen allochtone verenigingen en Sint-Truidense verenigingen. Daarenboven worden er lekkere gerechten gemaakt.
Aan dit initiatief is een origineel kookboek verbonden.
Cultuur, sport, maar ook het culinaire zijn ideale middelen qua integratie.

 

 

Geniet nog van de mooie herfstdagen!

 

 

Veel leesgenot!

 

 

Ludwig Vandenhove
uw burgemeester