Burgemeester Ludwig Vandenhove bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking!

Op 2 januari 2007 werd de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. De installatievergadering verliep vlekkeloos.


In het nieuwe college van burgemeester en schepenen krijgt burgemeester
Ludwig Vandenhove/> onder andere de bevoegdheid over ontwikkelingssamenwerking.

“Ik wil mijn stelling dat integratiebeleid, ontwikkelingssamenwerking en duurzaam beleid internationaal, federaal en Vlaams in feite als één bevoegdheid moeten bekeken worden, ook op lokaal niveau proberen waar te maken.
Ik roep dan ook alle betrokkenen en geïnteresseerden op om mij te helpen bij het opstellen van een beleidsnota waarin deze 3 elementen samen kunnen gebracht worden.
Dit alles sluit aan bij mijn visie dat politiek niet abstract mag zijn, maar best vertrekt vanuit het lokale niveau.
Het is inderdaad een enorme uitdaging om deze 3 deeldomeinen op het niveau van een stad in mekaar te schuiven.
Ook infrastructureel wil ik deze samenwerking gestalte geven door de dienst ontwikkelingssamenwerking samen te huisvesten met de dienst integratie: waarom geen ‘huis van de wereld?’.

Hieronder vindt u de integrale bevoegdheidsverdeling van het college van burgemeester en schepenen vanaf 1 januari 2007.

Ludwig Vandenhove/> (Lijst Burgemeester - sp.a-Groen!)
Algemeen beleid
Politie
Brandweer
(Integrale) veiligheid
Burgerlijke stand
Vaderlandslievende verenigingen
Vreemdelingen
Integratiebeleid
Ontwikkelingssamenwerking
Informatie
Personeel (samen met schepen Duchâtelet)
Volksgezondheid
Preventiedienst
Duurzaam beleid
Kerkfabrieken
Intercommunales (organisaties)

Roland Duchâtelet, 1e schepen (VLD-Vivant)
Financiën
Begroting
Mobiliteit
Informatica/Administratieve vereenvoudiging
Buurteconomie
Veemarkt/Slachthuis
Ruimtelijke Ordening
Stadskernvernieuwing
Personeel (samen met burgemeester)
Wonen

Johnny Vangrieken, 2e schepen (Lijst Burgemeester - sp.a-Groen!)
Sport
Stadspatrimonium
Logistiek/Wagenpark
Telefonie
Senioren- en mediorenbeleid
Carnaval

Filip Moers, 3e schepen (Lijst Burgemeester - sp.a-Groen!)
Stedelijk feestcomité
Domeinen
Markten
Antiek- en rommelmarkt
Foren
Kerkhoven
Leefmilieu
Afval
Openbaar groen
Natuurbehoud/natuurontwikkeling
Stadswerkhuizen
Machinepark

Els Sneijers, 4e schepen (Lijst Burgemeester - sp.a-Groen!)
Monumentenzorg
Erfgoedconvenant
Archief
Sociale zaken
Dierenwelzijn
Jeugd
Sociale projecten
Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA)
Verkeer
Juridische zaken
Verzekeringen
Gezin
Andersvalidenbeleid
Gelijke kansenbeleid (toegankelijkheid)
Sociale huisvesting
Preventief gezondheidsbeleid
Internationale zaken
Jumelages/Europese programma’s/Uitwisselingsprogramma’s
Gemeentelijke internationale samenwerking

Pascal Vossius, 5e schepen (VLD-Vivant)
Toerisme
Musea
Middenstand
Drukkerij
Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO’s)
Economie
Evenementen

Jean-Paul Lavigne, 6e schepen (VLD-Vivant)
Wateringen
Ruilverkavelingen
Openbare Werken
Brustem Industriepark en Bedrijvenpark
Militaire zaken
Nutsvoorzieningen en energie

Bert Stippelmans, 7e schepen (CD&V-NVA)
Cultuur
Onderwijs en Kinderopvang
Kunstonderwijs
Bibliotheek
Landbouw/Fruitteelt

In het kader van het coalitieakkoord wordt het 6e schepenmandaat per 3 jaar opgesplitst tussen enerzijds Jean-Paul Lavigne (VLD-Vivant) gedurende de eerste 3 jaar en Bert Breesch (Lijst Burgemeester - sp.a-Groen!) gedurende de tweede 3 jaar.
Bij de opvolging van Jean-Paul Lavigne door Bert Breesch gebeurt er een interne herverdeling van de bevoegdheden binnen de pakketten van Lijst Burgemeester - sp.a-Groen! en VLD-Vivant.