Belgische Gemeenschap

“Ik steun de oproep van Belgische Gemeenschap”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Zij hebben een tekst gepubliceerd op www.dewereldmorgen.be (1).”

Belgische Gemeenschap behoort tot de organisaties en verenigingen die een groeiend aantal Belgen met allerlei achtergronden verenigen die vinden dat de communautaire verdeeldheid dit land niet dient.
Ze verzetten zich tegen het verder uiteengroeien van Franstalige, Nederlandstalige en Duitstalige Belgen en dringen aan op meer cohesie en maximale her federalisering.

“Ik ben niet voor niets jaren voorzitter geweest van B Plus en nog steeds lid van de Raad van Bestuur.
Natuurlijk zijn er nuanceverschillen tussen de diverse organisaties, die opkomen voor het niet verder opsplitsen van België. Maar daar moeten we ons kunnen boven zetten.
Laten we vooral pragmatisch te werk gaan en zorgen voor de nodige hervormingen en aanpassingen dat ons land opnieuw een beetje normaal werkt.

Wat gaat de huidige regeringsvorming brengen?
Gaan de N-VA en de Socialisten tot een akkoord geraken? En wat gaan de Liberalen doen?
Akkoord of geen akkoord, regering of geen regering, op korte termijn kunnen geen structurele hervormingen gebeuren, ook al niet omdat er geen mogelijkheid is om de grondwet te wijzigen.
Mij lijkt een goed voorstel om tegen 2024, als er normaal, opnieuw Europese, federale en Vlaamse verkiezingen zijn, een kader uit te werken waarbinnen zulke hervormingen kunnen plaatsvinden.
In die periode moeten we zorgen dat de stem gehoord wordt van de meerderheid van de Belgen, die geen verdere opsplitsing van het land willen.”

Hieronder vindt u de tekst van Belgische Gemeenschap.