Automatische rechtentoekenning

“Hoe dikwijls krijg ik de vraag niet  “waarom moeten wij die welbepaalde premie aanvragen? Waarom krijgen wij die niet automatisch?””, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “En dan wordt er al snel aan toegevoegd “de overheid weet toch alles van ons.”

Ik begrijp die vragen en die reacties. Maar ons land is nu eenmaal enorm ingewikkeld met het federale niveau, gemeenschappen en gewesten, provincies en gemeenten met specifieke bevoegdheden.

Om uiteindelijk te komen tot een zogeheten automatische rechtentoekenning moeten diverse databanken van de verschillende beleidsniveaus op elkaar afgestemd worden.  En dat is sneller gezegd dan gedaan.

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) is daar onlangs nog erg kritisch over geweest in een advies.(1)
Op basis daarvan heb ik een schriftelijke vraag gesteld aan minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management Jan Jambon (N-VA) over de zogeheten interoperabiliteit, zoals dat officieel heet. Waarom toch altijd die moeilijke woorden en termen?”

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag van Ludwig Vandenhove en het antwoord van minister-president Jan Jambon. 


___