Agropolis in Kinrooi

Op vrijdag 18 maart 2022 heeft de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams parlement een werkbezoek gebracht aan Agropolis in Kinrooi (Agropolis Park 101).

Agropolis is een incubator en bedrijventerrein voor agrofood en is een onderdeel van de Limburgse Reconversie Maatschappij (LRM).
Het is positief dat LRM tracht om de incubatoren zoveel mogelijk te verspreiden over heel de provincie Limburg.

Het is zo eens iets anders dan een vergadering in het Vlaams parlement van de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid: een werkbezoek op locatie in Limburg”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove, die aanwezig was. “Maar qua tijdsbesteding ben je met het openbaar vervoer vlugger in Brussel vanuit Sint-Truiden dan met de auto vanuit Sint-Truiden in Kinrooi. En met het openbaar vervoer zou het uren duren.
Het Global Positioning System (GPS)-systeem stuurde mij zelfs over Nederland.
Zowel aan het Nederlands gedeelte, als aan het Vlaams gedeelte van de grens gaat het over een landbouwstreek met grote bedrijven.
Frappant en zeer actueel met het stikstofdebat in Vlaanderen was dat ik in Nederland een bord in een weide passeerde met ‘Stikstofbeurs: stikstof kopen en verkopen’. Zo kon ik nog maar eens concreet ervaren dat de stikstofproblematiek niet stopt aan de grens.
In Nederland zag ik nog een aantal affiches hangen voor de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 16 maart 2022.

Voor het officiële gedeelte begon, was er nog een gesprek met een delegatie van de Groene Kring, de jonge landbouwers van de Boerenbond (BB).
Zij laten geen kans onbenut om hun ongenoegen te uiten over het stikstofakkoord van de Vlaamse regering
.
Ik begrijp hun reactie, maar zij zullen moeten beseffen dat er geen andere oplossing is en dat we naar een andere manier van landbouw zullen moeten gaan.

Na een toelichting over het ontstaan en de visie, de missie en de werking van Agropolis werden een aantal projecten voorgesteld, die er gehuisvest zijn.

In de namiddag waren er diverse bedrijfsbezoeken gepland, onder andere aan het pompstation van het irrigatienetwerk voor de landbouwers uit de omgeving (CIRO), aan het paddenstoelenbedrijf Pleunis Biochamp en aan de machinecoöperatie.

Een leerrijke dag, maar uit dit bezoek bleek nog maar eens hoe moeilijk het is om innovatieve technieken concreet hard te maken in de dagelijkse werking van de landbouwsector.
We moeten blijven rekenen op innovatie om bepaalde problemen aan te pakken, maar denken dat dat de enige oplossing is, is niet realistisch
.

  

De dag werd geleid door Hubert Brouns, voorzitter van Agropolis en de vzw Boterakker en één van de vele voorbeelden binnen alle partijen van een moeder of vader wiens dochter of zoon ook terechtkomt in de politiek. Zoon Jo Brouns is burgemeester van Kinrooi.Ja, en ik ben dan met mijn lange politieke loopbaan zowel collega geweest van de ouders, als van de kinderen.”