Aantal sociale woningen in Sint-Truiden blijft te laag

Uit de nieuwe Gemeente-Stadsmonitor van de Vlaamse overheid blijkt dat de stad Sint-Truiden qua aantal sociale woningen gemiddeld beter ‘scoort’ dan het Vlaams en het Limburgs gemiddelde. (1) (2)  

“Maar dat is niets om over te ‘triomferen’”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Akkoord, wij scoren goed in vergelijking met andere Vlaamse en Limburgse gemeenten, maar dat doet geen afbreuk aan het echte probleem: de te lange wachtlijsten, ook in Sint-Truiden. Met andere woorden, het aantal personen en gezinnen, die kandidaat zijn voor een sociale woning, neemt alsmaar toe. En er zijn in verhouding te weinig woningen, ook hier.
De wachtlijst bij de sociale huisvestingsmaatschappij Nieuw Sint-Truiden bedraagt meer dan 1 100 personen/gezinnen. De gemiddelde wachttijd in Limburg voor een sociale woning, dus ook in Sint-Truiden, bedraagt 4,4 jaren.
Dat leidt tot schrijnende situaties, ik merk het op mijn zitdagen.

De enige oplossing? Meer en sneller sociale woningen bouwen, eveneens in Sint-Truiden. En dat aanvullen met huursubsidies en huurpremies om die personen, die op de wachtlijst staan, ondertussen meer aan bod te laten komen op de privé-huurmarkt.
Tenminste als de betrokken groep niet gediscrimineerd wordt op de private huurmarkt. Ja, ook in Sint-Truiden doet zich dat voor.”

Hieronder vindt u de link en de digitale kop van de website van Het Laatste Nieuws (3) en het artikel dat op de nieuwswebsite www.sintruinbegot.be (4) staat.

Het volledige artikel  op HLN.be kan u lezen via deze link.

 

Sintruinbegot.be