Aanpak wateroverlast blijft een prioriteit!

Als sp.a hebben wij in Sint-Truiden het probleem van de water- en modderoverlast altijd prioritair aangepakt.
Het is niet voor niets dat we op dat vlak doorgaan als het voorbeeld voor Vlaanderen.

“Dit betekent wel een langetermijnvisie ontwikkelen en niet altijd de meest populaire beslissingen nemen.”, aldus schepen van leefmilieu
Filip Moers en burgemeester Ludwig Vandenhove? “Zo moeten we de moed hebben om sommige bouw- en/of verkavelingsaanvragen te weigeren, omdat we ons bewust moeten zijn dat potentiële bewoners en/of kopers eerder vroeg dan laat met water- en modderoverlast zullen geconfronteerd worden.

We hebben dit in het verleden al in Velm gedaan en nu in Gelinden.”

 

 

 

 

Hieronder vindt u de brief, die sp.a Sint-Truiden hieromtrent in de betrokken buurt heeft verspreid met de volledige probleemstelling en de voorgestelde aanpak.

Geachte mevrouw
Geachte heer
Beste inwoners

betreft: verkavelingsaanvraag voor percelen gelegen tussen Akkerhof, Ovelingen en Populierenstraat

 

 

Naar aanleiding van de bovenvermelde verkavelingsaanvraag hebben wij heel wat vragen van bezorgde inwoners uit de directe omgeving gekregen.

 

 

Uiteraard hebben wij heel veel begrip voor deze ongerustheid.
Voor de inwoners, die in het verleden regelmatig met water- en modderoverlast zijn geconfronteerd, is dit een terechte bekommernis.

 

 

De laatste jaren werden onder impuls van de sp.a heel wat structurele ingrepen uitgevoerd om aan dit probleem een oplossing te bieden en de resultaten mogen gezien worden. Dit neemt echter niet weg dat we constant op onze hoede moeten blijven en zeker geen ingrepen doen of toelaten, die mogelijk opnieuw wateroverlast creëren.

 

 

 

 

 

Alle probleemlocaties op het ganse grondgebied van Sint-Truiden werden in kaart gebracht en op initiatief van voormalig schepen van ruimtelijke ordening en huidig schepen van milieu en natuur
Filip Moers werd een ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt. Het ontwerp RUP ‘Valleien en natte natuurverbindingen’, nu overgenomen in ontwerp RUP ‘Dorpengeheel Groot-Gelmen - Engelmanshoven - Gelinden, heeft onder andere ook voor dit gebied een duidelijk standpunt ingenomen.

Zo zal vanaf de Steenbornbeek richting Populierenstraat over een afstand van gemiddeld 100 meter een parkgebied worden voorzien.
Aanvullend op dit parkgebied is er een 20 meterzone voorzien met bestemming ‘onbebouwbare zone voor open ruimte en tuinen’.
Pas achter deze zone is er een beperkt gebied voorzien waar een 12 à 14 woningen kunnen worden ontwikkeld.

 

 

De verkavelingsaanvraag in kwestie voldoet geenszins aan deze visie en werd door het college van burgemeester en schepenen van vrijdag 26 juni 2009 negatief geadviseerd.
Tijdens de eerstvolgende gemeenteraad op maandag 17 augustus 2009 moet die beslissing bekrachtigd worden waarna het dossier overgemaakt aan Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Hasselt (RWO) voor een definitieve beslissing.

 

 

Wij houden eraan u via deze brief in kennis te stellen van deze beslissing.

 

 

Indien u nog vragen heeft, mag u ons steeds contacteren.

 

 

Met vriendelijke groeten

 

 

Filip Moers                                                            
schepen van Milieu en Natuur                       

Ludwig Vandenhove
burgemeester