1e estafette langs Sint-Truidense oorlogsmonumenten succes!

“Ik heb al enkele keren de idee gelanceerd om rond de periode van 11 november de oorlogsmonumenten in de diverse deelgemeenten van Sint-Truiden via een soort estafette aan te doen.
Op dinsdag 10 november 2009 hebben we voor de eerste keer zulke estafette georganiseerd.

Het was een groot succes.”, zegt burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Door het gegeven dat er steeds minder oudstrijders nog in leven zijn, werden tot nu toe deze oorlogsmonumenten in het beste geval bezocht door een paar mensen, soms zelfs alleen door mij als burgemeester, om er bloemen neer te leggen naar aanleiding van 11 november.

 

“De reacties zijn overwegend positief.
Uiteraard moet zo’n nieuw initiatief geëvalueerd worden, maar ik denk dat dit een mooie traditie kan worden, waarbij de 11 novembervieringen ook opnieuw  in de deelgemeenten de nodige aandacht krijgen. Immers, alle gesneuvelden van Sint-Truiden verdienen dezelfde eer.”, zegt Ludwig Vandenhove.
"Bovendien bevestigt deze activiteit nog maar eens dat er in mijn beleid evenveel aandacht gaat naar de vroegere deelgemeenten en het centrum."

 

 

 

 

 

Hoewel er nog vele oorlogen in de wereld zijn, onder diverse vormen (aanslagen, terrorisme, etc.), zijn er steeds minder en minder overlevenden van de Tweede Wereldoorlog in leven om nog getuigenissen af te leggen.

Zie de publicatie ’40-’45 Sint-Truidense getuigen’ van de hand van auteur Fred Bonaers.
Als overheid, dus ook als stad Sint-Truiden, moeten we op zoek naar nieuwe, originele initiatieven om datgene wat gebeurd is tijdens de twee wereldoorlogen en de vredesgedachte, in het bijzonder bij de jeugd, levendig te houden.

 

 

Vorig jaar heb ik de idee gelanceerd - mij baserend enerzijds op de fakkelestafette van onze zusterstad Weert, die jaarlijks al lopend met fakkels van Brussel naar Weert een aantal steden aandoet, refererende naar de vijandelijkheden tijdens de Tweede Wereldoorlog en anderzijds op de jaarlijkse fakkeltocht van de Nationale Strijdersbond (NSB) in de maand oktober waarbij een aantal oorlogsmonumenten in Gingelom, Heers en Sint-Truiden aangedaan worden - om ook iets dergelijk op te zetten in Sint-Truiden.

 

 

 

 

 

Op dinsdag 10 november 2009 was het zover.
De oudstrijders werden per bus van monument tot monument gebracht, een aantal soldaten van de Koninklijke School voor Onderofficieren (KSOO) te Saffraanberg, vooral leerlingen, legden de afstand al lopend af in militaire kledij en op die plaatsen waar er nog dorpsscholen zijn, waren de kinderen present. Dit was meer bepaald het geval in Aalst, Bevingen, Velm, Wilderen en Melveren. Ook de andere oorlogsmonumenten in Halmaal, Duras, Runkelen en Ordingen werden aangedaan.

 

 

Treffend was vooral het contact tussen de schoolkinderen enerzijds en de oudstrijders en de soldaten anderzijds.
Misschien moet er naar volgende edities toe voor gezorgd worden dat dit contact nog nauwer en intenser kan zijn.
Een pakkend moment was als de kinderen applaudisseerden voor de oudstrijders en omgekeerd.

 

 

 

 

 

“Als burgemeester ben ik zeer blij dat ik dit initiatief genomen heb.”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Het kan een mooie traditie worden in Sint -Truiden en een nieuw middel zijn om de jeugd de kans te bieden om zeker niet te vergeten wat er tijdens de twee wereldoorlogen gebeurd is en hoe actueel deze boodschap nog steeds is. Bovendien ben ik blij dat ik als politicus nog maar eens bewezen heb dat ik niet alleen ideeën lanceer, maar ze ook in de praktijk omzet.”

 

 

“Bedankt aan iedereen, die op de één of andere manier tot dit nieuwe initiatief heeft bijgedragen.”, besluit burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

 

 

Zie ook de tekst ‘De minister van Defensie moet ook een beetje minister van Vrede zijn!’ op deze website.