“Wij kunnen niet anders”

Dat zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove als reactie op het gegeven dat de VOORUIT- fractie in Sint-Truiden een klacht zal indienen bij de hogere overheid tegen het nieuwe gemeentelijk reglement wanneer en hoe digitale gemeenteraden zullen verlopen.

We zouden slecht oppositie voeren als we dat niet zouden doen”, aldus Ludwig Vandenhove.
Het is ons recht, neen zelfs onze plicht als VOORUIT om klacht in te dienen tegen deze gang van zaken.

Fractieleider Gert Stas heeft tijdens de gemeenteraad uitgebreid toegelicht wat wij de tekortkomingen aan de tekst vinden.
Frappant is dat dit reglement vooral gemeenteraadsvoorzitter Bert Stippelmans (CD&V) alleen beslissingen laat nemen, zelfs in functie van de situatie van bepaalde gemeenteraadsleden en/of bepaalde dossiers.
De gemeenteraad, het hoogste democratisch van de stad, wordt gewoonweg buitenspel gezet.
Beseffen de gemeenteraadsleden van de CD&V-Open Vld-N-VA-meerderheid dat? Of hebben zij gewoon de teksten niet gelezen?
Wil de CD&V-Open Vld-N-VA-meerderheid echt het politieke debat in de gemeenteraad lamleggen?”

Gert Stas: “Voor de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en het Agentschap Binnenlands Bestuur  (ABB) kan digitaal vergaderen van gemeenteraden enkel in welomschreven en uitzonderlijke omstandigheden én met 2/3de van de raadsleden.
In Sint-Truiden wordt aan geen enkele van die voorwaarden voldaan. Zo volstaat in Sint-Truiden een gewone meerderheid. (1)”

Het toont weer maar eens aan hoe de huidige meerderheid omgaat met een constructieve oppositie.
Als VOORUIT hebben wij een degelijke analyse van het gemeentelijk reglement gemaakt en duidelijke alternatieven voorgesteld. Maar het college van burgemeester en schepenen vond het zelfs niet nodig om onze opmerkingen en vragen te antwoorden.
Gewoon stemmen! Wat een zwakke CD&V-Open Vld-N-VA- meerderheid.”

Hieronder vindt u het gedetailleerd VOORUIT-document over het desbetreffende gemeentelijk reglement.