Wetgeving verkoop puppy’s moet strenger

Wallonië heeft de wetgeving met betrekking tot de broodfok en de verkoop van puppy’s serieus verstrengd.

Ik vind dat Vlaanderen hier een voorbeeld zou moeten aan nemen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Het gaat mij vooral over het verbod dat Wallonië wil opleggen aan de verkoop van in het buitenland gekweekte puppy’s.

Ik ondervroeg Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts hierover in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn van het Vlaams parlement op woensdag
13 oktober 2021.”

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove  en de antwoorden van minister Ben Weyts (1) en de perstekst van VOORUIT.