Waarom geen verbod op de verkoop van buitenlandse puppy’s?

“Vanaf midden 2023 is de verkoop van puppy’s, die niet in Wallonië gekweekt zijn, verboden in het Waals gewest. Daarnaast is het verboden om als tussenpersoon op te treden voor het op de markt brengen en/of schenken van honden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Dit zou al een aantal problemen kunnen oplossen bij het misbruik van sommige commerciële kwekers, bijvoorbeeld uit een aantal landen in Centraal- en Oost-Europa.
Vaak brengt deze import enorm veel dierenleed met zich mee en kunnen er vragen gesteld worden over de leefomstandigheden, waarin die puppy’s gekweekt worden. Bovendien gaat het in een aantal gevallen om echte broodfok en worden de regels, die normaal zouden moeten gelden voor de commerciële kweek, zelden of nooit gevolgd. En wat met de officiële leeftijd van de honden en met de vaccinaties?  Dus heel wat vragen en onduidelijkheden.

Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA) wil voorlopig niet weten van zulke regeling, zoals in Wallonië.
Volgens hem zou deze regeling in kunnen gaan tegen het vrij handelsverkeer binnen de Europese Unie (EU).
De minister wil afwachten wat het concrete resultaat van dat verbod is, de maatregel evalueren en dan eventueel de Vlaamse regeling aanpassen.

Elke maatregel, die dierenleed kan doen afnemen, moet genomen worden en zeker uitgeprobeerd worden. Ik blijf dan ook aandringen op een Vlaamse regelgeving, zoals in Wallonië. Ik heb eveneens gevraagd aan de minister om van het Belgisch en Vlaams voorzitterschap van de EU volgend jaar gebruik te maken om de wetgeving voor heel Europa te verstrengen.

Wat heeft de huidige Vlaamse regering van N-VA-cd&v-Open Vld toch schrik om iets te verbieden.

Ik stelde hieromtrent heel wat vragen in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn op woensdag 3 mei 2023 aan minister Ben Weyts.”

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van minister Ben Weyts. (1)