(Verdere) privatisering justitie en veiligheid: ernstig debat gevraagd!

Naar aanleiding van de begrotingscontrole duiken er in de media berichten op dat de regering van plan zou zijn om een aantal bijkomende taken van politie en/of justitie te privatiseren.

Er wordt onder andere gesproken over het overbrengen van gevangenen naar de rechtbank, het controleren van enkelbanddragers, het bewaken van openbare gebouwen en parken, het speuren naar drugstrafieken en smokkelaars in de haven en zelfs het uitvoeren van snelheids- en alcoholcontroles. Er wordt ook gedacht aan het bijstaan van de politie op het terrein via bijvoorbeeld het invullen van formulieren.

 

Ik vraag mij af wanneer er eindelijk eens een grondig debat gaat komen over een afbakening van wat de overheid moet doen op het vlak van veiligheid en wat de privé (eventueel) kan doen.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.

 

 

 

 

 

 

“In 2005 heb ik hier als toenmalig voorzitter van de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt in de senaat al een aanzet toe gegeven met het colloquium ‘Lokale overheden en (private) veiligheid: het kerntakendebat’ (op woensdag 8 juni 2005).
Sindsdien is hier noch in het parlement noch in het politie-en/of justitielandschap een écht debat over gevoerd, laat staan een maatschappelijk debat.”, zegt burgemeester
Ludwig Vandenhove.

Zie de teksten ‘Colloquium: Lokale overheden en (private) veiligheid: het kerntakendebat’ van 8 juni 2005 en ‘Eerste cahier van de Senaat is er!’ van 19 december 2005 op deze website.

 

 

 

“Nochtans is dit meer dan nodig omdat we vaststellen dat in de praktijk stilzwijgend steeds meer zaken geprivatiseerd worden zonder dat hier fundamentele vragen over gesteld, onder andere qua democratische controle en privacy, maar ook qua financiële lasten op termijn.

 

 

 

Iets wat misschien op korte termijn goedkoper lijkt, is op lange termijn veel duurder.
Zelfs Open VLD- minister van Justitie Annemie Turtelboom zegt dat en ik citeer:”Vaak blijkt dat dergelijke privé-initiatieven aanvankelijk goedkoper lijken, maar in een latere fase duurder zijn.” (Het Nieuwsblad van dinsdag 6 maart 2012)

 

 

 

Voor mij blijven veiligheid en justitie bij uitstek basistaken van de overheid.
Van stilzwijgend en sluiks privatiseren, zonder een ernstig maatschappelijk en parlementair debat kan voor mij dus zeker geen sprake van zijn.”, aldus
Ludwig Vandenhove.

 

 

 

Zie onder andere ook de tekst ‘Er zijn grenzen aan privatisering veiligheidszorg’ van 1 juli 2006 op deze website.