Sint-Truiden - voetbal, fruit, bomen, bloemen en nu ook Katarakt!

Dit is de titel van een bijdrage over Sint-Truiden, die verschenen is in het tweemaandelijks tijdschrift Groen-magazine in de maand mei.

“Een neutrale, positieve reportage over uw stad zegt soms meer dan veel eigen persteksten, speeches, beschouwingen, etc.”, zegt burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Dit artikel bevestigt dat we fier mogen zijn op het groenbeleid in de stad Sint-Truiden en vooral op de unieke groene vesten en het stadspark in en rond het centrum”.

 

 

 

 

 

Hieronder vindt u het integrale artikel.

 

 

Voetbal, fruit, bomen, bloemen en nu ook Katarakt.

 

 

Misschien duurde het tot Katarakt op tv werd uitgezonden, dat ook Jan met de pet te weten kwam dat de landelijke omgeving van Sint-Truiden en Borgloon landschappelijk erg waardevol is. Vroeger werden vooral het tweedegrootste marktplein van België, het charmante begijnhof en het gezonde Belgische fruit uitgespeeld als toeristische troeven. Maar er is dus meer en dat is onder meer de verdienste van de stedelijke groendienst.

 

 

’t Was even zoeken naar de groendienst, want de industriële activiteit rond de stad Sint-Truiden heeft zich de laatste jaren sterk uitgebreid en de stedelijke werkplaats ligt er middenin. Het grootschalige containerpark ligt op nog een andere plek. De administratieve diensten waaronder de milieudienst met de groenambtenaar zijn gelokaliseerd in de stad. “Van deze geografische spreiding, hebben de stadsdiensten weinig hinder want de samenwerking is erg goed”, zo zegt hoofdcontroleur van de werken Stephan Stevens zelfverzekerd.

 

 

De charmante plekjes

 

 

Het landschap in het vruchtbare Haspengouw is erg apart. Katarakt toonde het aan Vlaanderen en in Sint-Truiden heeft men nu een toeristische Kataraktshuttle met verschillende opstapplaatsen. “Een mooie plek in de stad is ongetwijfeld het oude maar onlangs vernieuwde stadspark met zijn landschappelijke inkleding. Zelfs kunstmatige heuvels werden er geïntegreerd. Op zo’n nepheuvel staat een kiosk en van hieruit, heb je een mooi beeld over de vijvers.” Opvallend detail zijn de ‘vaste’ stoelen die georiënteerd zijn in de richting van de oude muziekkiosk. “Het Speelhof in de buurt van het prachtige begijnhof, is een mooie plek om te vertoeven. ’s Zondags komt men wandelen, kuieren en de dorst lessen. Het wordt onderhouden en verder ingekleed door gehandicapten. Deze werking zorgde er ook voor een educatief  volkstuintje en een keurige composteeropstelling. En ook op de heraangelegde vesten die nu nog onder onderhoudscontract vallen, zijn we trots.”

 

Veel manuren gaan naar de begraafplaatsen

 

 

“In het administratief centrum zorgt de technische dienst voor de plannen van het omgevingsgroen. Daarna worden de werken uitbesteed en wordt er gewerkt met langdurige onderhoudscontracten. Kleinschalige aanleg en vervangingen worden gerealiseerd door de groendienst. Maar het leeuwendeel van de werken kan je catalogeren onder groenonderhoud. De groendienst besteedt veel aandacht aan het snoeien en vellen van bomen en het onkruidvrij houden van de plantgaten, perken en begraafplaatsen. Met 22 deelgemeenten en dus evenveel begraafplaatsen, moet de groendienst tussendoor ook erg veel uitrukken om zo’n begrafenis praktisch voor te bereiden.“

 

Samen sterk in het werk door een open beleid

 

 

Omdat de stadsdiensten onmogelijk al het werk kunnen klaren, wordt er de laatste jaren steeds meer uitbesteed aan privéaannemers. Maar gezien het open beleid, kunnen ook speciale doelgroepen inschrijven. Momenteel wordt er gewerkt met 2 sociale werkplaatsen. Ook 5 Mina-werkers werden geïntegreerd binnen de stedelijke werking. Zij worden voornamelijk, maar niet uitsluitend, ingeschakeld voor het landschappelijk groen. Zo worden steeds meer holle wegen vrijgemaakt met bosmaaiers en kettingzagen. Tijdens de zomermaanden werkt de stad met studenten. Tijdens het jaar is er ruimte voor stagairs en zelfs voor personen met een alternatieve straf.

 

Investeren in een pesticidenvrije omgeving

 

 

“Met het oog op de nultolerantie ten aanzien van pesticiden en herbiciden in 2015, probeert men nu reeds zoveel mogelijk pesticidenvrij te werken. Er wordt manueel gewied, geborsteld en gebrand. Voor het manueel werk werd sociale werkplaats De Ploeg ingeschakeld. Zij onderhouden ook 5 begraafplaatsen. Dit jaar zal de stad zich ook nog een borstelmachine aanschaffen. Maar zelfs dan, zal het moeilijk zijn om de klus op bevredigende wijze te klaren”,zo zegt Stephan Stevens.

 

Bomen in het stedelijk groen

 

 

Temidden van de stad vind je prachtige oude bomen. Ook in het stadspark staan enkele reuzen. Die verdienen speciale aandacht en die krijgen dat ook. “Gewone laan- en straatbomen worden jaarlijks gesnoeid en geknot, toch zeker wanneer ze destijds te dicht bij de huizen werden aangeplant. Vaak werd gekozen voor te grote soorten.” In het centrum zie je inderdaad erg veel geknotte platanen van respectabele leeftijd. Gelukkig heeft de processierups deze bomen niet gevonden. Bij de snoeiwerkzaamheden is de hakselaar steeds in de buurt. Een deel van het verhakseld hout dient om in het Speelhof een paadje in het speelbos in stand te houden, maar normaal gezien, gaat het verhakseld hout naar een privéfirma voor verdere verwerking. Tijdens de herfst zet de groendienst overal opvangbakken waarin de bewoners de bijeen geborstelde bladeren kunnen deponeren. Het ledigen gebeurt uiteraard door de groendienst.

 

Sint-Truiden in de bloemen en de patatten

 

 

“Naast de plantsoenen, talloze bloemenperken en andere bebloemingsacties met ondere andere de fameuze bloementorens, zijn de volkstuintjes nog een initiatief waar we trots op kunnen zijn. Het dossier werd hier ingeleid. Er werd een partnership aangegaan met de stad Genk. Momenteel beschikt de stad Sint-Truiden over 2 volkstuintjes. Eéntje met kruiden en vaste planten in het Speelhof en ééntje in Zepperen dat ten dienste staat van de bewoners.”

 

 

 

In juni 2004 werd de stad Sint-Truiden gecontacteerd door de Afvalmaatschappij Limburg afdeling Intercompost (nu Limburg.net) met de vraag om in te stappen in een Dulomiproject (Duurzaam Lokaal Milieubeleid) waarbij burgers openbaar groen beheren door er een moestuintje te onderhouden. De stad Sint-Truiden was dan ook maar al te graag bereid op dit aanbod in te spelen, temeer omdat een dergelijk project perfect kadert in de duurzame visie van het stadsbestuur. Een gelijkaardig project loopt ook in Genk.
Beide projecten fungeren als voorbeeldfunctie voor gans Vlaanderen.

 

(bron: stedelijke website)

 

Enkele cijfers:

 

Oppervlakte: 10.687 ha
Inwoners: 38.000 inwoners
Aantal werknemers groendienst: 1 hoofdcontroleur der werken, 1 bediende en 27 arbeiders
Planten van bloemen, vaste planten en bomen/ scheren van hagen: 5 arbeiders
Onderhoud speelhof en stadspark: 5 arbeiders

 

Anne-Marijn Somers