Resultaten vervolgonderzoek naar woninginbraken bekend

Op donderdag 31 mei 2012 werden de resultaten bekendgemaakt van het vervolgonderzoek naar woninginbraken in de lokale politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.
Elke Otten, studente van de 3e bachelor criminologie aan de Katholieke Universiteit Leuven (KUL), coördineerde het onderzoek.Alle slachtoffers van een woninginbraak in de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken in 2011 werden anoniem bevraagd via een vragenlijst.
Dit onderzoek werd op dezelfde manier gevoerd als in 2011 op basis van de woninginbraken in 2010, zodat een vergelijking mogelijk is.

“Dat wij regelmatig stagiairs en/of studenten kunnen aantrekken, die bereid zijn een originele studies te doen in onze politiezone zegt veel over het positieve imago dat de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom -Nieuwerkerken heeft.”, zegt burgemeester en voorzitter Ludwig Vandenhove.

“Ik wil Elke van harte bedanken voor het geleverde werk en wens haar verder veel succes bij haar studies.”

Over dit onderzoek zal er onder de titel “Woninginbraken in de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken in 2010-2011. De impact van woninginbraken op de slachtoffers en het technopreventief advies” in het tijdschrift ‘Politiejournaal’ van juni 2012 (uitgeverij Politeia) een artikel verschijnen van de hand van Elke Otten (stagiair KUL), Alexander van Liempt (beleidsadviseur lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en burgemeester Ludwig Vandenhove, tevens voorzitter van het politiecollege en de -raad. 

Hieronder vindt u de integrale perstekst van donderdag 31 mei 2012.                     

Slachtoffers van woninginbraken gaan gebukt onder psychische gevolgen: resultaten vervolgonderzoek naar woninginbraken

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken stelt alles in het werk om de veiligheid van de burgers te garanderen. Daarom worden allerhande acties en projecten opgezet om woninginbraken zoveel mogelijk te voorkomen.

Om het beleid inzake het verschaffen van technopreventief advies en slachtofferbejegening in de toekomst verder te optimaliseren, heeft de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken beslist een vervolgonderzoek te voeren naar de mogelijke gevolgen van woninginbraken. In samenwerking met Elke Otten, stagiaire bachelor criminologie van de KU Leuven werden alle inwoners van Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken die in 2011 slachtoffer werden van een woninginbraak anoniem bevraagd. Dit onderzoek werd op dezelfde manier gevoerd als het onderzoek van 2010 zodat een vergelijking mogelijk is.

Ruim 50% van de bevraagden heeft deelgenomen.De gemiddelde respondent is een vrouw, tussen 50 en 60 jaar, met een hoger secundair diploma, voltijds werkend, gehuwd en met kinderen.
Uit de resultaten blijkt dat er meestal wordt ingebroken wanneer de bewoners niet thuis zijn. Vooral juwelen, cash geld, bankkaarten en cheques worden gestolen. Voor ruim drie vierde van de slachtoffers hebben de gestolen voorwerpen bovendien een emotionele waarde, wat de verwerking nadien bemoeilijkt.

Verder heeft ruim 65% van de bevraagde slachtoffers last van slaapproblemen in de eerste maand na de inbraak. Een half jaar tot een jaar na de inbraak heeft, net zoals vorig onderzoek aantoonde, nog één derde van de respondenten hier last van. Verder blijken slachtoffers (heel) erg boos te zijn bij het ontdekken van de woninginbraak en ervaren ze in sterke mate angst, verdriet en onveiligheidsgevoelens. Ook zijn heel wat slachtoffers erg verbaasd en kan men moeilijk vatten wat er is gebeurd. Een aantal maanden na de inbraak nemen deze gevoelens sterk af, maar toch blijft meer dan de helft van de slachtoffers nog steeds boos en voelt men zich nog onveilig.

De gevolgen op sociaal vlak blijven voor de meeste respondenten eerder beperkt. Een woninginbraak brengt voor de meesten geen verandering teweeg in de relaties met familie, vrienden en kennissen. Ook blijkt men slechts in beperkte mate anderen minder te vertrouwen en overweegt bijna niemand om te verhuizen. Wel zijn heel wat slachtoffers van mening dat het nemen van voorzorgen niet helpt en dat een inbraak buiten de eigen controle ligt. Bovendien houden de meeste respondenten rekening met het feit dat er opnieuw ingebroken kan zijn telkens wanneer men thuiskomt. Hierbij aansluitend is ongeveer drie vierde van de respondenten in meer of mindere mate bang voor een nieuwe inbraak.
Deze tendensen werden ook in het voorgaande onderzoek gevonden.

Uit het onderzoek blijkt verder dat ruim drie vierde van de bevraagde slachtoffers op de hoogte is van de mogelijkheid om technopreventief advies in te winnen bij de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken. Slechts 10% heeft hiervan reeds gebruik gemaakt voor de inbraak en 37% van de slachtoffers maakt na de inbraak gebruik hiervan. De meerderheid van de slachtoffers die het advies ontvingen zijn tevreden over dit advies.

Tenslotte is gebleken dat de meerderheid van de slachtoffers tevreden was over het optreden van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, de preventiedienst en de dienst slachtofferhulp.

De aanbevelingen van dit onderzoek hebben vooral betrekking op het beter verstrekken van informatie aan de slachtoffers van een woninginbraak.
Zo heeft de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, na het onderzoek van vorig jaar, een korte en duidelijke standaardbrief opgesteld voor de slachtoffers van een woninginbraak waarin uitgelegd staat over hoe het onderzoek betreffende haar/zijn woninginbraak kan opgevolgd worden.

Ook zal de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken het technopreventief advies blijven aanbieden in het kader van het project “wijkinspecteur op veiligheidsbezoek”. Het bezoek sensibiliseert de inwoner tot het nemen van eenvoudige maatregelen om hun woning beter te beveiligen. Het zorgt er tevens voor dat de inwoners meer opmerkzaam worden wat op zijn beurt leidt tot een betere informele sociale controle. En de inwoners kunnen zo kennis maken met de wijkinspecteur, die verantwoordelijk is voor hun buurt, deelgemeente of dorp.

Verder neemt de technopreventief adviseur nu automatisch contact op met iedereen, die het slachtoffer werd van een woninginbraak in de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken. En tijdens dat contact kan het slachtoffer dan zelf beslissen of technopreventief advies gewenst is. Een eerste evaluatie van deze vernieuwde werkwijze zal trouwens binnenkort aan de pers worden voorgesteld.

Op basis van dit - inmiddels longitudinaal - onderzoek kan dus besloten worden dat een woninginbraak een niet te onderschatten impact heeft op de slachtoffers en dat de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken in de toekomst verder alles in het werk zal blijven stellen om woninginbraken zoveel mogelijk te verkomen en de gevolgen voor de slachtoffers te beperken.
De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, en stagiair Elke Otten in het bijzonder, danken de slachtoffers voor de grote bereidwilligheid om mee te werken aan dit onderzoek!

Zie onder andere de teksten “Slachtoffers gaan gebukt onder psychische gevolgen” van 8 augustus 2011, “Slachtoffers van woninginbraken gebukt onder de psychische gevolgen” van 19 november 2011 en “Politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken zet bevraging slachtoffers van inbraken verder!” van 25 maart 2012 op deze website.