Respecteer personen met een handicap!

“Respecteer personen met een handicap, ook in het verkeer.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove. “Zo voeren de stad Sint-Truiden en de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken al jaren een actief parkeerbeleid voor personen met een handicap.”

Momenteel zijn er een 70-tal parkeerplaatsen in Sint-Truiden voor personen met een handicap.
Hiermee voldoet de stad Sint-Truiden aan de Vlaamse norm (4% van het totaal aantal parkeerplaatsen).

 

Die plaatsen zijn meestal blauw ingekleurd - of zeker blauw omkaderd, bijvoorbeeld op historische kasseien - en daar waar het kan voorzien van een sensibiliseringsbord met de tekst: “Als u mijn plaats neemt, neem dan ook mijn handicap.”
Deze parkeerplaatsen voor personen met een handicap situeren zich zowel in het centrum, als in de buurten, de deelgemeenten en de wijken.

 

 

 

 

Bovendien mogen personen met een handicap gratis en onbeperkt in de tijd parkeren op de plaatsen waar betalend parkeren geldt in de blauwe zone en in de zone voor bewonersparkeren.
Wij waren de eerste stad in België, die dit principe ingevoerd heeft.

 

 

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken doet dagelijks strenge controles op het foutief parkeren op plaatsen voor personen met een handicap.
Dit is een prioriteit in het parkeerbeleid van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.

 

 

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken doet als eerste politiezone sedert 1999 regelmatig een oproep om alle vervallen parkeerkaarten voor personen met een handicap en parkeerkaarten van overleden personen met een handicap op te vragen.

 

 

“Dit is zeker geen populaire maatregel, maar ik kies nu éénmaal resoluut voor personen met een handicap, ook in het verkeers- en parkeerbeleid.”, zegt Ludwig Vandenhove.

 

 

 

 

Alle personen van wie de kaart vervallen was, kregen opnieuw een brief.
Om de kaarten van overleden personen op te vragen, werden brieven naar familieleden gestuurd.

 

In totaal werden 372 personen aangeschreven waarvan 195 tot nu toe op de oproep reageerden.
116 parkeerkaarten en 79 verklaringen van verlies of vernietiging van de kaart werden aan de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken bezorgd.

 

 

“Met deze oproep wil de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken ervoor zorgen dat personen met een handicap steeds een plaats vinden en hun plaats niet moeten afstaan aan onrechtmatige parkeerders.”, aldus Ludwig Vandenhove.

 

 

 

 

 

De wijkinspecteurs zullen de personen, die nog niet reageerden op onze oproep, persoonlijk bezoeken om op die manier de vervallen kaarten en de kaarten van overleden personen te verkrijgen.

 

 

In het kader van de provinciale thema-actie ‘Parkeerplaatsen voor personen met een handicap’ heeft de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken gedurende 2 dagen te voet in burger gepatrouilleerd.
De politieleden spraken telkens de bestuurders aan, die op dat moment gebruik maakten van een parkeerkaart voor personen met een handicap.
Op enkele uren tijd zijn er in totaal 5 parkeerkaarten in beslag genomen en werd er een proces-verbaal opgesteld wegens onterecht gebruik/misbruik van die kaarten.
Bijkomend werden er nog 4 andere parkeerovertredingen op de voorbehouden plaatsen voor personen met een handicap vastgesteld.
Dit zijn overtredingen van de 2e graad (zware overtredingen), daartoe behoren eveneens het parkeren op de verhoogde berm, op fietspaden, op oversteekplaatsen, etc., waarbij de veiligheid van personen onrechtstreeks in gevaar kan gebracht worden.

 

 

“Al deze acties voor een specifiek verkeers – en parkeerbeleid voor personen met een handicap worden onverminderd voortgezet worden door de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.”, besluit Ludwig Vandenhove.

 

 

Zie onder andere ook de tekst ‘Terrassen, maar ook aandacht voor wandelaars, personen in een rolstoel en fietsers’ van 18 april 2012 op deze website.