JA voor een duurzaamheidspremie

Het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) en Natuurpunt pleiten samen voor een duurzaamheidspremie voor vleesvee. (1)

“Ik sta achter hun standpunt”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Die duurzaamheidspremie zou rechtstreeks gelinkt zijn aan de dieren, die op de bewuste weilanden grazen als waardering voor de instandhouding van waardevol historisch grasland”, aldus Ludwig Vandenhove.
Die historische graslanden zijn een opslagplaats voor koolstof, wat belangrijk is voor het klimaat en tegemoetkomt aan een aantal andere milieu- en natuurbekommernissen.

Zulke premie zou een alternatief zijn voor de uitfasering van de gekoppelde steun, zoals die momenteel voorzien is in het Vlaams regeerakkoord.

De Vlaamse administratie bekijkt in het kader van het volgende Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) welke andere oplossingen er zouden kunnen zijn om de uitfasering van de huidige gekoppelde steun, zoals voorzien in het regeerakkoord, te compenseren.
Het moet gaan om een duurzaam alternatief dat tegelijkertijd zowel de weggevallen inkomenssteun kan opvangen, als de klimaatdoelstellingen, waarvoor de betrokken veehouders inspanningen leveren, kan realiseren.

Het gaat bovendien om een krachtig gezamenlijk signaal vanuit landbouw en natuur, normaal sectoren, die eerder tegenover elkaar staan.

In de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van woensdag 28 april 2021 waren er een aantal vragen rond deze problematiek van collega’s Vlaamse volksvertegenwoordigers.
Ik had er al eerder een vraag over gesteld.”

Hieronder vindt u de korte tussenkomst van Ludwig Vandenhove tijdens de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid  van woensdag 28 april 2021. (2)