Duurzaam alternatief voor zoogkoeienpremie

“Op alle vlakken moet er binnen de landbouw ingezet worden op milieu- en klimaatvriendelijkheid”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

“Vandaar mijn vraag aan Viceminister- president en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits op woensdag 13 mei 2020 in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid  in verband met de plannen voor de uitfasering van gekoppelde inkomenssteun voor veehouders tegen 2027. Dat staat zo in het Vlaams regeerakkoord.

Wij begrijpen hieruit dat de zoogkooienpremie en de premie voor slachtkalveren afgebouwd zullen worden en dat deze middelen ingezet zullen worden om landbouwers aan te zetten tot maatregelen in de richting van milieu en klimaat.
Hoever staat het daar inmiddels mee?
Is er al iets concreets?
Welke eventuele pistes worden onderzocht om deze inkomenssteun te vervangen?”.

U kan de vraag, het antwoord en het verloop van het debat kan u vinden op  www.vlaamsparlement.be, Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid.