De weersverzekering: kinderziekten

De vorige Vlaamse regering heeft het Landbouwrampenfonds stopgezet en de zogeheten brede weersverzekering ingevoerd.

Maar de weersverzekering kent blijkbaar heel wat kinderziekten”(1), zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Daarover heb ik Vlaams minister van Landbouw erover ondervraagd in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van woensdag 12 februari 2020.

“Ik ga ervan uit dat de minister en de betrokken administraties de invoering van het systeem op de voet volgen, evalueren en eventueel bijsturen. Ook het informeren van de sector is belangrijk.
De te verzekeren risico’s zijn weliswaar serieus uitgebreid, maar landbouwers en fruittelers worden nu geconfronteerd met ‘de kleine lettertjes’ van de verzekeringscontracten van de private maatschappijen”, aldus Ludwig Vandenhove. “Het is eveneens van belang dat gemonitord wordt hoeveel bedrijven al een verzekering afgesloten heeft en dat dit opgevolgd wordt.
Wordt vervolgd.”

De vraag, het antwoord en het verloop van het debat kan u vinden op  www.vlaamsparlement.be, Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid.

  • Foto: pixabay.com