De korte keten

Tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams parlement van woensdag 2 juni 2021 is de resolutie met betrekking tot de korte keten in Vlaanderen eenparig goedgekeurd.

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove is medeondertekenaar van deze resolutie en deed een tussenkomst namens de VOORUIT-fractie.

Deze resolutie schetst een goed overzicht van de huidige situatie rond de korte keten in Vlaanderen met de problemen en de opportuniteiten”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Er moet nu concreet mee aan de slag gegaan worden door de politiek en alle instanties en organisaties, die ermee te maken hebben.
Hierbij moeten de sector en de betrokken landbouwers zelf maximaal aan bod komen.”

Hieronder vindt u mijn tussenkomst. (1)