De kantkunst hoort bij de stad Sint-Truiden

“De stad Sint-Truiden is jaren de bakermat geweest van de kant en de kantkunst in België en Vlaanderen dankzij de Eerwaarde Zusters Ursulinen”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“We moeten ervoor zorgen dat dit historisch gegeven met onze stad verbonden blijft nu de laatste Eerwaarde Zusters Ursulinen uit Sint-Truiden verdwenen zijn (1) en het Refugiehuis in de Clockemstraat 5 zal verkocht worden.

Ik heb deze tussenkomst gedaan tijdens de gemeenteraadszitting van maandag 27 november 2023 naar aanleiding van de beëindiging van de erfpachtovereenkomst voor het Refugiehuis tussen de vzw Vereniging van de zusters Ursulinen en de stad Sint-Truiden.

In 2008 heeft de stad Sint-Truiden onder mijn impuls als burgemeester dat gebouw in erfpacht genomen met de bedoeling er een kantcentrum - cursussen, workshops, tentoonstellingen, etc. - uit te bouwen, onder andere in samenwerking met de vzw Kant in Vlaanderen, Kantelink, de Koninklijke Kunstkring Sint-Truiden vzw, Academie Haspengouw Beeld en andere verenigingen en instanties, die rond kant bezig waren/zijn. Bovendien was het de bedoeling om in dat gebouw een aantal stadsdiensten, die nauw samenhangen met de historiek van Sint-Truiden, zoals de erfgoedcel en/of monumentenzorg, onder te brengen. Ook was toen het opzet om inhoudelijk een samenwerking op te zetten met de vzw Museum Vlaamse Minderbroeders en de Schatkamer van de Onze- Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk, perfect passend in een beleid rond ons historisch religieus erfgoed.

Omwille van het feit dat ik na de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2012 geen burgemeester meer geworden ben, zijn deze plannen uiteindelijk niet doorgegaan. Maar los van de totaalvisie van toen, vind ik alleszins dat de stad Sint-Truiden er alles moet aan doen om zich te blijven profileren rond die kantkunst.
Het is een belangrijke niche, waar Sint-Truiden zich cultureel, kunstzinnig en toeristisch kan rond profileren. En het is een structureel gegeven dat dat nog eens niet al teveel financiële middelen vraagt in tegenstelling tot sommige eenmalige evenementen.

Ik hoop dat de cd&v-N-VA-Open Vld-meerderheid een positief gevolg zal geven aan mijn oproep om met de vzw Kant in Vlaanderen en de andere instanties rond de tafel te gaan om de kantkunst in Sint-Truiden levendig te houden.” 
___