cd&v Sint-Truiden weet van niets

“Ik weet van niets… .
Dat geldt blijkbaar voor heel wat verantwoordelijken binnen de cd&v Sint-Truiden als het gaat over de schandalen rond het stadsbestuur van Sint-Truiden”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Toekomstig burgemeester Ingrid Kempeneers (cd&v) heeft dat al een paar keer gezegd. En bij de lening van de stad Sint-Truiden aan wijlen burgemeester Jef Cleeren, en bij de factuur over de causerie, betaald door de stad Sint-Truiden, die voormalig burgemeester Veerle Heeren organiseerde, en bij de transacties van voormalig schepen Jelle Engelbosch (N-VA).  Zij was nochtans in alle gevallen bevoegd als schepen van Financiën en/of Juridische Zaken. (1)

Tijdens de gemeenteraadscommissie op maandag 28 november 2022, waarbij Audit Vlaanderen het rapport over voormalig schepen Jelle Engelbosch kwam toelichten, wist de door gemeenteraadsvoorzitter Bert Stippelmans (cd&v) opgevorderde advocaat niet meer wie hem gevraagd had advies te verstrekken over het gegeven ‘verkrijgende verjaring’. En Bert Stippelmans gaf ook aan van niets te weten.
Moest de aanwezigheid van deze advocaat de rol van Ingrid Kempeneers en/of Bert Stippelmans minimaliseren? Ook raar: Ingrid Kempeneers was indertijd schepen van Juridische Zaken, maar het dossier werd behandeld door Bert Stippelmans als schepen van Openbare Werken. Maar beiden weten weer van niets…
Los van het gegeven of die advocaat aanwezig mocht zijn in deze geheime gemeenteraadscommissie, is het opvallend dat betrokkene nog eens zijn advies mocht komen verdedigen tegen Audit Vlaanderen in. Als er twijfel is over het advies van een advocaat, wordt toch best een derde persoon gevraagd om te oordelen of het juist is of niet, niet de advocaat zelf. (2)

Voormalig burgemeester Veerle Heeren zegt niet op de hoogte te zijn en wijst elke verantwoordelijkheid af voor de facturatie van de champagne voor een causerie georganiseerd door de vzw De Vrienden van Veerle Heeren. (3)

Wie gelooft dat nog?

Wat is dat toch bij de cd&v Sint-Truiden? Is dat dommigheid, is dat arrogantie (“ons kan niets gebeuren”) of is dat georganiseerd en een vorm van illegale partijfinanciering?
Interessant in dat verband is dat er nog verder onderzoek zou gebeuren naar de prestaties, die het adviesbureau Redosa voor de stad Sint-Truiden heeft uitgevoerd.   
Persoonlijk denk ik dat het een combinatie is van alle elementen. Maar alleszins is het ontoelaatbaar.
Deze schandalen zullen voor lange tijd aan het imago van de stad Sint-Truiden blijven kleven, ik word er overal buiten Sint-Truiden over aangesproken.

De enige oplossing? Het is nu toch allemaal gebeurd, spreek gewoon de waarheid.
De inwoners hebben daar recht op.”

  • Foto: eigen collage op basis van foto’s van sint-truiden.cdenv.be en shutterstock.com.