Teveel toevalligheden om het te geloven

“Wat denk je van de volgende situatie?”, aldus gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Een personeelslid werkt halftijds op het kabinet van cd&v-burgemeester Veerle Heeren. Betrokkene werkt ook fulltime in een kaderfunctie bij een belangrijke sociale organisatie. Bovendien is de persoon in kwestie cd&v-voorzitter in Sint-Truiden.

Dat is een toestand, die zich de vorige legislatuur (2013-2018) voorgedaan heeft.
Diverse personen, stadspersoneel, maar evenzeer verkozenen uit de meerderheid, weten mij dan te vertellen dat betrokkene zelden of nooit in het administratief centrum aanwezig was.

Als democratisch verkozene vond ik het mijn plicht om deze situatie te melden aan de Limburgse provinciegouverneur om daar een onderzoek rond in te stellen.
Een hogere overheid is er nu éénmaal om zaken aan te melden, die niet wettelijk en/of decretaal in orde zijn
.

Is dit allemaal toeval? Daar geloof ik niet in.
Is dat de gewoonte op kabinetten? Niet dat ik weet.
Gaat het over verdoken partijfinanciering? Moest dat geld dienen om ontevreden cd&v-verkozenen, die geen uitvoerend mandaat kregen, te ‘sussen’? Ik weet daar geen antwoorden op, ik stel enkel de vragen.

Na een onderzoek van de Gouverneur stelt deze vast dat er geen onregelmatigheden zijn gebeurd.
Ik citeer uit de officiële brief: “Na onderzoek van uw klacht en de door het bestuur toegestuurde documenten kom ik tot de conclusie dat er zich geen onregelmatigheden hebben voorgedaan bij de aanwerving en de tewerkstelling van de heer X als kabinetsmedewerker bij de stad Sint-Truiden, in zoverre ik bevoegd ben om dit te onderzoeken.”
Deze laatste paragraaf qua (on)bevoegdheid is heel belangrijk in dit dossier!

Voor alle duidelijkheid: ik respecteer de persoon van de Gouverneur en leg mij neer bij zijn beslissing.
Audit Vlaanderen volgt hem in zijn beslissing: dat kan ik geloven, die hebben al werk genoeg met andere dossiers uit Sint-Truiden.

De Gouverneur suggereert om eventueel een klacht neer te leggen bij de procureur des Konings (rechterlijke macht).
Dat ga ik niet doen: politici moeten debatteren en alle politieke en administratieve mogelijkheden uitputten, maar moeten niet tegen elkaar naar de rechtbank trekken.
Neen, wij gaan als VOORUIT niet doen wat de cd&v-Open Vld-N-VA meerderheid doet door via aangetekende brieven en dreigementen met rechterlijke klachten bepaalde VOORUIT-gemeenteraadsleden het zwijgen proberen op te leggen na bepaalde tussenkomsten in de gemeenteraad."

Hieronder vindt u de bijdrage, die www.trudocs.be hierover brengt. (1)

  • Foto: sint-truiden.be.