Cartoon: Sint-Truiden plant voor de 10e keer een geboorteboom!

Op zondag 26 maart 2006 werd er weer een nieuwe geboorteboom bijgeplant in het klein stadspark.

In Sint-Truiden is het sedert 1997 een traditie geworden om, ter gelegenheid van een geboorte, een boom te planten.

Het doet mij als burgemeester plezier vast te stellen dat we al voor de 10e keer een geboorteboom planten in mijn 12-jarig burgemeesterschap. Dit is één van de initiatieven die er mee op mijn verzoek zijn gekomen en die nog steeds elk jaar plaatsvinden.

Eerst was het de bedoeling om elk jaar zoveel bomen aan te planten als er geboortes waren in het voorbije jaar, maar hiervoor is er veel ruimte nodig, die in deze streek met vruchtbare grond (landbouw, fruit), kostelijk en moeilijk te vinden is. Bovendien heeft een boom per kind het nadeel dat wanneer zo’n boom met een specifieke naam niet of niet voldoende groeit, dit emotioneel zwaar valt voor het kind, waarnaar de boom genoemd is.

Daarom werd ervoor geopteerd om ieder jaar op een centrale plaats één boom te planten: de geboorteboom.

Bij de boom wordt een bord geplaatst met daarop de namen van de kinderen die in het voorbije jaar geboren werden. Zo kunnen de kinderen regelmatig hun boom kunnen bekijken en hun naam op het bord opzoeken.

In 2005 werden er 346 geboortes geteld in Sint-Truiden.

De geboorteboom, die nu geplant is, is het blijvende symbool voor alle kindjes geboren in 2005.

Dit jaar is het een ‘Prunus serrulata Amangawa’, dit is een sierkers.

Sinds 2002 wordt het planten van de geboorteboom in Sint-Truiden gekoppeld aan het herbebossingsproject gekend onder de naam ‘
La Esperanzita/>’ in Nueva Guinea (Nicaragua), waarmee de stad Sint-Truiden gejumeleerd is. De stad Sint-Truiden ondersteunt dit project in Nicaragua financieel om op deze manier ook ginder de erosieproblematiek te helpen bestrijden. De plaatselijke boerenbevolking krijgt er een opleiding waarbij hen het nut van de bossen wordt aangetoond en hoe ze de onderbouw van de bossen kunnen gebruiken in functie van de voedselketen, zoals bijvoorbeeld voor de aanplant van cacaostruiken, bananenstruiken die perfect gecombineerd kunnen worden met het aangelegde bos. Op deze manier wordt op termijn de bodem terug vruchtbaar en wordt in eerste instantie erosie tegengegaan.

Bovendien is de opbrengst van de nieuwe plantage voor de boeren hetgeen dan ook weer hun levensstandaard verhoogt.

De boom die nu aangeplant werd, staat voor de nieuwe inwoners van de stad en ook de toekomst van de stad.

Daarom vindt het stadsbestuur het ook belangrijk om zo veel mogelijk initiatieven voor deze kinderen te ontwikkelen en te investeren in de jeugd: ‘de toekomst is aan de jeugd’.

Vandaar dat er jaarlijks heel wat activiteiten worden ingericht door de verschillende stadsdiensten.

De sportdienst werkt tijdens de vakanties heel wat sportactiviteiten en sportkampen uit. De jeugddienst verzorgt de jaarlijkse sport-en spelactiviteiten en de speelpleinwerking. Daarenboven toveren zij jaarlijks een aantal Sint-Truidense straten om tot speelstraten.

Ook het cultuurcentrum en de bibliotheek voorzien de nodige jeugdprogrammatie in hun planning.

Al deze activiteiten worden door het bestuur georganiseerd om het de jonge Truienaren en hun ouders zo veel mogelijk naar hun zin te maken.

Vanaf 1 januari 2006 krijgt elk gezin met een pas geboren kindje bovendien ook een UNICEF-cd met klassieke muziek, aangeboden door het stadsbestuur.

Enerzijds krijg(t)en de ouder(s) dit geschenk dat een blijvende herinnering zal zijn aan de eerste levensjaren van hun kindje, en dat in moeilijke huilmomenten zelfs als troost kan worden aangewend en anderzijds steunt de stad hierdoor UNICEF. Deze instantie ontvangt namelijk 0,40 EUR per cd om een kansarme baby elders in de wereld te helpen.

Het stadsbestuur hoopt met al deze initiatieven ervoor te zorgen dat zowel de kinderen als hun ouders het in Sint-Truiden aangenaam vinden om te wonen.

De jaarlijkse planting van een geboorteboom: hoe groen en milieu, duurzaam beleid, jeugd en toekomst, gezinsbeleid en ontwikkelingssamenwerking hand in hand kunnen gaan!

 

Tags: