Cartoon: Kunst en veiligheid!

Sinds januari 2005 kan u op deze website wekelijks een cartoon vinden die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij
Ludwig Vandenhove/> zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.
Cartoonist Dré Mathijs laat elke week zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis van die week wat meer in het oog springt.


De cartoons van 2005 en 2006 werden telkens tentoongesteld en gebundeld in een cartoonboek.
Wil je nog een exemplaar van het eerste cartoonboek ‘Een jaar Ludwig ludiek’ of van het tweede cartoonboek ‘Twee jaar Ludwig ludiek’ ontvangen, stuur dan een e-mail met je adres naar burgemeester@sint-truiden.be en je krijgt zo snel mogelijk een exemplaar toegestuurd (zolang de voorraad strekt).Kunst en veiligheid!Hebben kunst en veiligheid iets met mekaar te maken?
Sommigen zullen vinden van wel, anderen zullen vinden van totaal niet.
Ik behoor tot de eerste groep.

Het begrip ‘integrale veiligheid’ dat qua beleid, ook op gemeentelijk en stedelijk niveau, steeds meer ingang vindt, betekent voor mij ‘zich goed voelen in alle mogelijke omstandigheden en op alle mogelijke plaatsen’.
De openbare ruimte, en bijgevolg ook kunst in openbare ruimte, kan hiertoe bijdragen.
Afhankelijk van de aard van de kunst, moet ik graag toegeven dat die integrale veiligheid ook kan aangetast worden.
Zo kan bijvoorbeeld een gedaante in de vorm van een spook of een heks, die ineens oplicht op het ogenblik dat iemand in de buurt komt, het onveiligheidsgevoel verhogen.
Langs de andere kant kan een kunstwerk op een plaats, die er voorheen slordig bijlag en die nu door iedereen gerespecteerd wordt precies omwille van dat kunstwerk, het veiligheidsgevoel enorm verhogen.
U merkt het: deze twee voorbeelden moeten aantonen dat ik ervan overtuigd ben dat kunst en veiligheid wel degelijks iets met mekaar te maken hebben.

De politie in het algemeen en de lokale politie in het bijzonder moeten er niet alleen zijn als burgers bepaalde problemen hebben, maar moeten voor de burger ook in alle andere omstandigheden zichtbaar zijn.
In technische veiligheidstermen noemt men dat ‘meer blauw op straat’.
Hiertoe is het noodzakelijk dat de politie in het algemeen en de lokale politie in het bijzonder zo dicht mogelijk bij de burger staat.
Dit kan gebeuren door op straat te zijn, maar ook via alle andere mogelijke kanalen, hetgeen in technische termen ‘OPEN’ communicatie noemt.
Bij de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken wordt hier een écht beleid rond gevoerd, waarbij het politiehuis als OPEN huis één van de speerpunten vormt.
In die zin is het de uitdaging om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk burgers en groepen van burgers het politiehuis bezoeken.
Alle middelen hiertoe zijn goed.
Het organiseren van een tentoonstelling zoals nu ‘Licht breker van de Duisternis’ met de opening op zaterdag 1 december 2007 in/> het politiehuis en een aantal kunstwerken in en rond het politiegebouw, is hier een goed voorbeeld van.
Hetzelfde geldt voor de tentoonstelling ‘De aarde’ van Carine Cox, die plaatsvindt in het politiehuis van de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken van 22 december 2007 tot en met 1 januari 2008 en waarbij een gedeelte van de opbrengst naar Sint-Vincentius gaat.

De lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken is hiermee niet aan haar proefstuk toe in de zin dat er ook regelmatig werken geëxposeerd worden van studenten van de Haspengouwse Academie voor Beeldende Kunsten.
Bovendien is het de optie om in het politiehuis de komende jaren ook zoveel mogelijk kunstenaars de kans te geven om hun werken tentoon te stellen.
Momenteel worden de mogelijkheden onderzocht in de zin van wat de ideale combinatie is tussen enerzijds de veiligheid van (in) het politiegebouw garanderen en anderzijds de laagdrempeligheid voor de kunstenaars en de bezoekers.
Hierbij wordt onder andere gedacht aan samenwerkingsverbanden met de Koninklijke Kunstkring Sint-Truiden en/of de Haspengouwse Academie voor Beeldende Kunsten.

De lokale politie, zeker het politiehuis, vormt onderdeel van een buurt.
Indien een stad, zoals de stad Sint-Truiden, of een lokale politie, zoals de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken, via de preventiedienst allerlei initiatieven ontwikkelt om het buurtleven te stimuleren, dan moet de (lokale) politie ook het goede voorbeeld geven.
In die zin probeert de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken zo goed mogelijk contacten te onderhouden met de buurtbewoners.
Vorig jaar is er bijvoorbeeld een ontbijt georganiseerd bij de opening van het nieuwe politiegebouw, dit jaar was er een barbecue, nu is er de tentoonstelling ‘Licht breker van de Duisternis’, waarbij de buurt betrokken wordt. De lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken doet ook mee in de kerstverlichting van de globale omgeving.
Begin januari zal de politie de buurtbewoners opnieuw uitnodigen voor een nieuwjaarsdrink.
U merkt het, een (lokale) politie, die dichtbij de burger moet zijn, moet op de eerste plaats ook zijn buren kennen.

Hebben kunst en veiligheid iets met mekaar te maken?
Ik ga ervan uit dat de bovenvermelde korte tekst hierop een duidelijk antwoord biedt.

De tentoonstelling in de omgeving van het politiegebouw, de vesten en de Zoutkist, het lokaal van de Koninkijke Kunstkring Sint-Truiden, georganiseerd door de V.Z.W. Kunst Groen in samenwerking met de Koninklijke Kunstkring, de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken en de stad Sint-Truiden voldoet hieraan zeker.
Als burgemeester, voorzitter van de politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken en als mede-oprichter en lid van de V.Z.W. Kunst Groen ben ik dan ook bijzonder fier dat we dit project kunnen realiseren.

Ik hoop dat er heel wat reacties mogen komen op het kunstproject zelf, maar zeker ook op de combinatie kunst en veiligheid.
Dit blijft immers voor mij belangrijk aan kunst: de kunst op zichzelf, maar zeker ook het discussiëren erover, er meningen over geven, etc.

Het beste voorbeeld hiervan is dat toen de eerste kunstwerken aangebracht werden er al iemand uit de buurt belde dat het er al zo onveilig (?!) was en dat deze kunsttentoonstelling het er nu nog onveiliger maakte. Kwestie van subjectieve (on)veiligheid!

Positiever is de reactie van een eerwaarde zuster, die in feite vroeg om heel de Tiensevest zo rose verlicht te laten, zoals het momenteel in het kunstproject ‘Licht breker van de Duisternis’ het geval is, zodanig dat het deed denken aan de Moulin Rouge.
Kortom, ook dat is kunst, erover discussiëren, er verschillende meningen over hebben, dus alle reacties zijn welkom!

Foto-diaclub Renovat zal foto’s nemen van alle kunstwerken, die dan op een later tijdstip in het politiehuis tentoongesteld zullen worden.

Ik hoop dat deze tentoonstelling het begin mag worden van een lange traditie van de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken, waarbij zij met allerlei vormen van kunst de confrontatie durft aangaan.
Of voor wie het nog niet duidelijk mag zijn: voor mij hebben kunst en veiligheid wel degelijk met mekaar te maken!

De tentoonstelling ‘Licht breker van de Duisternis’ op de Tiensevest, in en rond het politiebureau tot aan de Clockhempoort, loopt van 1 december 2007 tot en met 4 januari 2008.

De tentoonstelling ‘De aarde’ van Carine Cox, vindt plaats in het politiehuis van de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken, Sluisberg 1, 3800 Sint-Truiden van 22 december 2007 tot en met 1 januari 2008 tussen 10.00 uur en 18.00 uur. 

 

 

Tags: