Achterpoort erfbelastingen sluiten

De krant Het Laatste Nieuws komt met een artikel over een serieuze achterpoort in de erfbelastingen. (1)

Die achterpoort moet zo snel mogelijk dicht”, zeggen VOORUIT en Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Waarover gaat het?
Voor gewone personen en gezinnen loopt de erfbelasting op onroerende goederen op tot 27%.
Wie een familiale vennootschap erft, komt er met een gunsttarief van 3% van af.

Deze wetgeving is gemaakt om de continuïteit van familiebedrijven te garanderen.
Daar zit nog een zekere logica in: de bedoeling was/is om de activa van familiebedrijven belastinggunstig te laten overgaan  op de volgende generatie. Maar de huidige decretale regeling laat eveneens toe om al het eventuele private erfgoed in eigendom onder het gunstregime van 3% over te dragen.
De Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) heeft Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Mathias Diependaele hierover al gewaarschuwd, maar zonder reactie.

En dan maar klagen over tekort aan geld voor de Vlaamse overheid!
Ik blijf erbij: er is geld genoeg om de ongelijkheid - lees armoede - in Vlaanderen weg te werken, maar dan moet het geld gehaald worden waar het zit.

Ik ben ervoor dat zelfstandigen dezelfde pensioen- en andere rechten krijgen als werknemers op voorwaarde dat alle andere achterpoorten gesloten worden.”

  • Foto: unsplash.com. Ibrahim Boran.