Meldpunt Limburgs water

Op donderdag 28 januari 2016 gebeurde de officiële overdracht van de waterlopen van 3de categorie van 37 Limburgse gemeenten en steden naar de provincie Limburg in PXL-Congress (Elfde Liniestraat 24, Hasselt).

Alles was origineel opgevat. Zo was er een quiz om de kennis qua waterlopen in Limburg bij de aanwezigen te testen.

Bij deze gelegenheid werd het meldpunt water gelanceerd. Ook werd de mascotte ‘Freek ≈ VAN DE BEEK’ voorgesteld.

Al deze initiatieven moeten ertoe leiden dat het voor de Limburger duidelijk wordt dat er een echt gecoördineerd beleid gevoerd wordt rond water”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.
Waterbeleid kan iets positiefs zijn. Burgers mogen  er niet enkel in negatieve zin mee te maken krijgen, bijvoorbeeld als ze wateroverlast hebben.

Deze nieuwe aanpak moet het mogelijk maken efficiënter te werken en maximaal gebruik te maken van alle mogelijke subsidies, onder andere van het Vlaams Visserijfonds.

De dienst is qua personeel serieus uitgebreid, niet via aan wervingen, maar vooral via interne verschuivingen binnen de provincie Limburg van diensten, die wegvallen als gevolg van de interne Vlaamse staatshervorming. Zo hoort het: mensen maximaal (blijven) tewerkstellen.
De dienstverlening aan de Limburger wordt hierdoor verzekerd, zelfs serieus opgedreven.

Voor mij is dit een mooi voorbeeld van hoe provincies, of samenwerkingsverbanden tussen gemeenten (voor hen, die het woord provincie niet meer willen horen!), in  de toekomst moeten functioneren.
Ik zou zeggen aan Vlaanderen: kijk naar de samenwerking op het vlak van water en je zal merken dat er nog wel degelijk toekomst is voor samenwerking tussen gemeenten, wat toevallig tot nu toe altijd ‘provincie’ geheten heeft. “

Hieronder vindt u het persbericht.Zie onder andere Provinciebestuur wordt grootste waterbeheerder van Limburg. www.tvl.be, 28-01-2016. Provincie gaat kleinere waterlopen van 37 Limburgse gemeenten beheren. www.hbvl.be, 28-01-2016.
Centraal meldpunt voor Limburgse waterlopen. Belga, 29-01-2016. Centraal meldpunt voor bekenbeheer. Het Belang van Limburg, 30-01-2016, p. 27.

Zie ook Overdracht onbevaarbare waterlopen naar provincie Limburg een feit van 16-12-2015 en Provincie Limburg neemt beheer en kosten waterlopen 37 gemeenten over van 24-09-2015 op deze website.